Recent Posts

Hayali “Kayıp Halka” Ida Hakkında Darwinistlerin Hiç Bahsetmediği Asıl Gerçekler

Darwinist David Attenborough, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir buluş iddiasıyla ortaya çıktı! İddiasına göre, insanın hayali evrimindeki “kayıp halka” artık kayıp değildi! Oysa, özel yayınlar ve tanıtımlarla insanlara olağanüstü bir buluşmuş gibi sunulan fosil “Ida”, aslında sadece soyu tükenmiş bir lemura aitti. Fosil Ida, oldukça kapsamlı bir propagandayla ABC, BBC, Guardian gibi çeşitli internet sitelerinde “insanın atası” olarak lanse edilmeye çalışıldı. …

Devamı »

Soyu Tükenmiş Bir Canlı Fosili, Nasıl İnsanın Hayali Atası Aldatmacasına Dönüştürüldü?

Uzun zamandır önemle, Darwinistlerin yapabildikleri tek şeyin demagoji olduğu gerçeğini vurguluyoruz. Yine daha önce defalarca ve önemle vurguladığımız başka bir nokta da, Darwinist demagojinin yalnızca SOYU TÜKENMİŞ FOSİLLERE dayandığıdır. Israrla anlattığımız bu gerçekleri teyid eden önemli bir örnek ise şu günlerde uluslararası ve ulusal basında yer almaktadır. Bu örnek, tanınmış Darwinist David Attenborough’un “büyük keşfi(!)” olarak tanıtılmaya çalışılan bir fosilin, …

Devamı »

NTV Bilim Dergisi Darwinizm”i Diriltmek İçin Boşa Uğraşıyor

Son üç aydır yayınlanmakta olan NTV Bilim dergisinde yer alan yoğun Darwinist propaganda oldukça dikkat çekici boyutlardadır. Derginin yayınlandığı ilk aydan itibaren sahte evrimin tüm iddiaları, çeşitli şekillerde gündeme getirilmiştir ve getirilmeye devam edilmektedir. Bu elbette beklenen bir şeydir. Darwinizm’in dehşetli yenilgisinin Darwinist çevreler üzerindeki yıkıcı etkisi o kadar büyük olmuştur ki, Darwinistler telafi için türlü yöntemlere başvurmuşlardır Bilim adına …

Devamı »

Onur Öymen Bilim Diye Köhne Bir Teorinin Savunuculuğunu Yapıyor

Onur Öymen: “Lise öğrencilerinin %32’si inanmıyor evrim teorisine”   Cevap: Onur Öymen verdiği bu bilgide yanılmaktadır. Şu anda Türkiye’de evrim teorisine inanmayanların oranı %95’tir. Dolayısıyla bu oran liselerde de, Sayın Öymen’in bahsettiğinden çok daha fazladır. Şu anda öğrenciler, evrim teorisini okutmaya çalışan öğretmenlerine teorinin geçersizliğini anlatmakta, bu konuda oldukça yoğun tartışmalara girmektedirler. Öğrenciler fosil sergilerinde Darwinizm’i yıkan bütün gerçekleri gözleriyle …

Devamı »

Tempo Dergisi Evrim Savunuculuğu Yaparak Yanılıyor (2)

Tempo dergisinin evrim teorisine ayırmış olduğu 2009 Nisan sayısında yer alan haberlerden bir diğeri, Nil Karaibrahimgil ile yapılan röportaj idi. Söz konusu röportajda Mazhar Alanson’un da fikirlerine yer veriliyor ve Sayın Alanson Allah’ın Yüce Varlığını oldukça güzel cümlelerle açıklayarak evrim teorisinin geçersizliğini açıkça dile getiriyordu. Fakat Nil Karaibrahimgil’in sözlerinden, evrim konusunda yanıldığı bazı noktalar olduğu anlaşılıyordu. Söz konusu noktalar şu …

Devamı »

Tempo Dergisi Evrim Savunuculuğu Yaparak Yanılıyor (1)

Tempo dergisi, 2009 Nisan sayısını Darwin’in evrim teorisine ayırmıştı. Derginin söz konusu sayısı, editör Çınar Oksay’ın yazısıyla başlıyordu. Oksay, bugün Darwinizm’e inanmayan tek bir bilim adamı olmadığını iddia ederken, bir yandan da Darwinizm’in yalnızca Allah inancını reddettiği için, etik nedenlerle kabul görmediğini belirtiyordu. Konuyla ilgili iddialara cevaplar aşağıdaki gibidir: Tüm bilim adamlarının Darwinist olduğu iddiası bir hezeyandır: Öncelikle Oksay’ın ilk …

Devamı »

Fen ve Teknoloji İlköğretim 8. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar:

s. 46 “Adaptasyonların evrime katkıda bulundukları” aldatmacası:  –      Adaptasyon “uyum sağlama” demektir. Bir canlının, bulunduğu çevrede daha iyi yaşamasını ve üremesini sağlayan özelliğidir. –      Evrim teorisi, adaptasyon kavramına iddialarını kanıtlayabilmek amacıyla bir anlam daha ekler ve içinde bulunduğu koşullara adaptasyon sağlayan canlıların zaman içinde tür değiştirdiklerini iddia eder. Ancak bu bir aldatmacadır. –      Bir canlı türü, “genetik potansiyeli” olanak verdiği ölçüde bulunduğu ortamdaki …

Devamı »

Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

s. 105 Endosimbiyoz hipotezinin geçersizliği:  Darwinistler, fotosentez yapan canlı hücrelerini ve çok hücreli canlıların gelişimini açıklayamadıklarından, tesadüfen meydana geldiğini iddia ettikleri tek hücrelilerin bir başka hücre içine girerek yerleştiğini ve böylelikle kloroplast ve mitokondri gibi kompleks yapıları meydana getirdiğini iddia ederler. Fakat bu büyük bir aldatmacadır. Öncelikle tesadüfen tek hücrelilerin oluştuğu iddiası büyük bir aldatmacadır. Tesadüfen hücrenin tek bir proteinin …

Devamı »

Biyoloji 12. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

s. 89 Canlılarda “mutasyonlar sonucunda kromozom sayılarındaki artışın canlıların yeni özellikler kazanmasına ve hatta yeni türler oluşmasına yol açtığı” aldatmacası: Kromozomlar, içinde 100 milyon sayfalık ansiklopedik bilgi barındıran DNA’nın saklandığı yerlerdir. Bu kompleks yapıya rastgele her müdahale bozulma meydana getirir veya öldürücüdür. Hiçbir zaman böyle bir mutasyonun canlıya faydalı yeni özellikler kazandırdığı gözlemlenmemiştir. Kromozoma yeni kromozom eklenmesi, genetik bir bozukluktur …

Devamı »

“Fokun Atası” Aldatmacasını Yıkan 84 Milyon Yıllık Fok Kafatası

22 Nisan 2009 tarihinde, Nature dergisinde yayınlanan ve ardından Associated Press, Reuters, BBC news, National Geographic News gibi yayın organlarında, ülkemizde de Radikal ve Haber Türk gibi internet sitelerinde haber yapılan yepyeni bir konu, “fokun karadaki hayali atasının bulunduğu” iddiasıydı. Soyu tükenmiş bir kara canlısının fosili, tekrar Darwinistler tarafından spekülasyon malzemesi yapılmış, fosil üzerine oldukça geniş hayal gücüne dayanan bir …

Devamı »

Biyoloji 10. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

s. 65 “Davranışların canlının evrimleşmesini sağladığı” aldatmacası: • Canlının davranışları hiçbir zaman onun genetik bilgisine bir ekleme veya çıkarma yapmaz. Örneğin güneşten korunmak için bir canlının ağacın altına saklanması o canlıyı daha küçük boylu hale getirmez, bu canlının neslinin küçük boylu olmasına neden olmaz. O canlı da ondan sonra gelen nesiller de aynı boyda olacaklar ve hep ağaçların altında başlarını …

Devamı »

Ders Kitaplarındaki Darwinist Aldatmacaya Bilimsel Cevaplar

150 yıldır sürdürülen Darwinizm aldatmacası, çok şiddetli bir bilimsel çöküşe uğramıştır. Darwinizm’i ispat etmesi gereken TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOKTUR. Yeryüzünde bulunan 100 milyondan fazla fosilin tamamı MÜKEMMEL VE DEĞİŞMEMİŞ canlılara aittir. Değil bir hücrenin, hücre içinde TEK BİR PROTEİNİN BİLE TESADÜFEN OLUŞAMAYACAĞI bilimsel olarak ispatlanmıştır. Darwinist sahtekarlıklar deşifre edilmiş, Darwinistlerin sakladığı Yaratılışı ispat eden fosiller ortaya çıkarılmıştır. …

Devamı »

Trilobit Gözü Hakkında Büyük Darwinist Aldatmaca

Darwinistleri açmazda bırakan en önemli konulardan başlıcası indirgenemez kompleks yapıdaki “göz”dür. Gözün ortaya çıkışına açıklama getiremeyen Darwinistlerin karşı karşıya kaldıkları en büyük Yaratılış delillerinden biri ise, günümüzden yaklaşık 540 MİLYON YIL ÖNCE ortaya çıkmış olan kompleks göz yapısıdır. Yalnızca tek hücreli canlıların ve birkaç çok hücrelinin yaşadığı bir dönemde, ANİDEN şaşırtıcı güzellik ve komplekslikteki TRİLOBİT GÖZLERİNİN ortaya çıkışı evrimi çöküşe …

Devamı »

Darwinistlerin Sahte Spekülasyon Malzemeleri: Soyu Tükenmiş Dinozorlar

Dinozorların hayali evriminin bu kadar fazla gündem yapılmasının tek bir sebebi vardır: dinozorların soyunun tükenmiş olması. Darwinistler, bu canlıların geride kalmış iskeletlerini alır ve bunların üzerinde istedikleri gibi spekülasyon yaparlar. “Benzer yapı” adını vererek, pulun tüylere dönüştüğü, kanatların kendiliğinden oluştuğu, yerde yaşayan bir sürüngenin kanatlanarak uçtuğu gibi hikayelerini rahatlıkla anlatabilirler. Onlara göre ne de olsa bunu okuyan halk, fosilin gerçek …

Devamı »

Radikal, Darwinizm’i Savunma Çabalarına Artık Bir Son Vermelidir

6 Nisan 2009 tarihinde Radikal internet sitesinde “Küresel ısınma evrimi hızlandırıyor” başlıklı bir haber yayınlandı. Darwinist demagojinin bir gereği olarak söz konusu yazıda, Axel Meyer adında bir evrim profesörünün ifadeleri esas alınarak –ve her zaman olduğu gibi yine hiçbir bilimsel delil gösterilmeksizin– Darwinist izahlara yer verilmişti. Bu tanıdık propagandanın tek amacı, 21. yüzyılın gelişi ile birlikte tamamen çökmüş olan evrim …

Devamı »

Evrimcilerin Ara Geçiş Formu Olduğunu İddia Ettikleri Coelacanth Mükemmel Bir Canlı Olarak Denizlerde Yüzüyor

Evrimcilerin soyu tükenmiş bir ara-geçiş canlısı olarak ortaya attıkları ama günümüzde halen yaşayan bir dip balığı olduğu anlaşılan Coelacanth gibi canlıların fosilleri, evrim teorisinin değişim senaryosunu yalanlayan çok çarpıcı bir tablo çizmektedir. Fosil kayıtlarına göre 410 milyon yıl öncesine dayanan Coelacanth, evrimciler tarafından, balıklar ile amfibiyenler arasında yer alan çok güçlü bir ara form delili sayılıyordu. 70 milyon yıl önce …

Devamı »

İnsanın Düşünebilme Yeteneğinin Diğer Canlılarla Aynı Olduğu Aldatmacası

Celal Şengör, insanın düşünebilme gücünü açıklayamadığından, bu konuda yöneltilen soruya hayvanların da yetenekleri olduğuna dair geçiştirici bir cevapla karşılık vermiştir. Karganın derin bir kap içinden yemek çıkarabilmesinin, bir maymunun düşmanlarından korunabilmek için yanında taşlar biriktirmesinin, insanın düşünme yeteneğinden farksız olduğunu iddia etmiştir. Bu elbette büyük bir aldatmacadır. –          İnsan, kendi varlığının farkında olan, “ben varım” ve “ben neyim?” diyebilen, düşünebilen …

Devamı »

Bakterilerin Antibiyotik Direncinin Evrime Delil Olduğu İddiasının Geçersizliği

Bakterilerin antibiyotik direnci genellikle Darwinistler tarafından sözde evrimleşmeye bir delil olarak gösterilmeye çalışılır. Oysa bakterilerin bu özelliği, canlıya herhangi bir evrimleşme sağlamadığı gibi, bir Yaratılış delili olması bakımından evrim teorisini çürütmektedir. Bakterilerde bazı antibiyotiklere karşı direnç genleri, daha o antibiyotikler üretilmeden öncesinden beri vardır. Bu gerçek Scientific American dergisinde şu şekilde ifade edilmiştir:   “Çok sayıda bakteri, daha ticari antibiyotikler …

Devamı »

Siyaset Meydanı Programında Hiç Bahsedilmeyenler

Uzun saatler tartışılan Siyaset Meydanı programında Darwinist tüm iddiaları temelinden yıkacak ve Celal Şengör’ün tüm açıklamalarını kısa süre içinde yok edecek son derece önemli bazı hususlardan bahsedilmemiştir. O ortamda izleyici olarak bulunan herkesi hemen ikna edecek ve Darwinist propagandanın sürdürülmesine mani olacak bu hususlar şunlardır: 1.    Cinler ve melekler nasıl yaratıldı? Allah”ın canlıları evrimle yarattığı yanılgısıyla ortaya çıkanlar, meleklerin ve …

Devamı »

Yeryüzündeki Ahenki Düzensizlik Olarak Göstermeye Çalışma Yanılgısı

Celal Şengör, tıpkı evren, gezegenler ve dünya üzerindeki denge hakkında yaptığı demagojiye benzer şekilde, yeryüzünde canlılarda tecelli eden muhteşem düzeni, bir kaos ortamı gibi göstermeye çalışmıştır. Buna delil olarak da kendince amino asitlerin mükemmel olmadığını, döllerin yalnızca az bir kısmının hayatta kaldığını, balık yumurtaların yalnızca az bir kısmının yaşadığını delil olarak vermeye çalışmıştır. Bu izahlar, Darwinistlerin yeryüzündeki muhteşem yaratılışın farkında …

Devamı »

Her Yıl Yeni Türlerin Evrimleştiği İddiasının Geçersizliği

Celal Şengör, her yıl 40 bin türün yok olduğunu ve bunun yerine 1000 ayrı türün evrimleştiğini iddia etmiştir. Fakat yeni türlerin evrimleştiği iddiası geçersizdir. Yeryüzünde her yıl yeni türlerin keşfedildiği doğrudur. Bunun iki açıklaması olabilir:   Yeni bulunan türler, zaten halihazırda dünyada yaşamakta olan, ancak şu ana kadar keşfedilmemiş türler olabilir. Nitekim söz konusu türlerin bulunduğu bölgeler, daha önce detaylı …

Devamı »

İnsanın Atasının Mağaralarda Yaşadığı İddiasının Geçersizliği

Celal Şengör, söz konusu programda insanın atasının mağaralarda yaşayan ilkel varlıklar olduğunu iddia etmiştir. Bu, “taş devri” aldatmacasını uzun yıllar insanlara evrim fikrini dayatabilmek için sunulan bir aldatmacadır. Çeşitli arkeolojik kazılarda on binlerce yıl öncesinin mükemmel medeniyet özelliklerine ait tüm deliller elde edilmiş bulunmaktadır. Fakat elbette on binlerce yıldan geriye ahşap kalmaz; demir ise oksitlenir ve çürür. Geriye kalan tek …

Devamı »

“”Küçük Bir Evrimle”” Fotosentetik Bakteri Oluştu Ve Oksijen Üretti Aldatmacası

Celal Şengör, “küçük bir evrimle” fotosentez yapan bakterilerin ortaya çıkıp oksijen ürettiklerini iddia etmiştir. Bu iddia büyük bir aldatmacadır: Bu iddiaya göre bakterilerin bir anda kloroplasta sahip olup, bir anda fotosentez yapabilmeleri gerekir. Kloroplast gibi kompleks bir molekülün ise tesadüfen “küçük bir evrimle” oluşması imkansızdır. Ayrıca fotosentez henüz insan tarafından yapay ortamda bile gerçekleştirilememiş, detayları tam anlaşılamamış son derece kompleks …

Devamı »

Evrende Ve Yeryüzünde Bir Kaos Olduğu İddiasının Geçersizliği

Celal Şengör, devasa bir uzay boşluğu içinde olağanüstü bir denge ve düzen içinde varlığını ve yaşamını sorunsuz şekilde sürdürürken, şaşırtıcı şekilde uzayda, yeryüzünde ve canlılık içinde dengenin olmadığını, bir kaosun var olduğunu iddia etmiştir. Şengör, iddia ettiği bu dengesizlik içinde gezegenlerin sabit bir dengesinin olmadığını, bütün kainatın keşmekeş içinde olduğu gibi hayret verici bir açıklama yapmıştır.  Bir jeoloji profesörü olan …

Devamı »

Gözün İndirgenemez Komplekslikte Bir Yapı Olmadığına Ve Gözün Evrimleştiğine Dair İddiaların Geçersizliği

Göz, mükemmel indirgenemez komplekslikteki yapısıyla Darwin’in de, ondan sonra gelen Darwinistlerin de açıklayamadıkları konuların en önemlilerinden biridir. Darwin, 19. yüzyılın son derece ilkel bilgisi ile “gözü düşünmek beni bu teoriden soğuttu” diyecek kadar büyük bir paniğe kapılmıştır. Günümüz Darwinistleri ise gitgide artan bu paniğin etkisiyle gözün indirgenemez bir kompleksliğinin olmadığını iddia etmekte çözümü bulmuşlardır. Celal Şengör’ün de iddiası budur. Celal …

Devamı »

Mutasyonların Mucizevi Şekilde Evrimleştirdiği İddiasının Geçersizliği

Celal Şengör, mutasyonların mucizevi etkileri olduğunu iddia etmiş ve söz konusu demagojik iddiası ile konuk olduğu program izleyicilerini ikna edebileceğini düşünmüştür. Bu konuda, “mutasyonla Einstein da elde edilebilir” şeklinde yapmış olduğu açıklama ise, bilimsel açıdan tümüyle geçersizdir. Mutasyonların canlı organizma için yalnızca zarar verici olduğu, canlılara asla yeni bilgi eklemeyeceği, tam tersine mevcut bilgiyi yok edip bozacağı bugün artık tüm …

Devamı »

Balinaların Ayılardan Evrimleştiği Açıklamasının Darwın”e Ait Olmadığı İddiasının Geçersizliği

Denizde yaşayan bir memeliye açıklama getiremedikleri için Darwinistler, balinanın varlığına bir senaryo uyduramazlar. Karadan bir canlının tekrar suya girdiğini iddia etmekle yetinirler. Darwin ise, balinaların karada böcek avlayan ayılardan evrimleştiğini iddia etmiştir. Fakat Celal Şengör, Darwin’in bu utanç verici iddiasını külliyen reddetmiş, Darwin’in kitabının hiçbir baskısında böyle bir iddianın yer almadığını iddia etmiştir. Oysa Darwin, Türlerin Kökeni kitabının 1856 tarihli …

Devamı »

İki Ayaklılığa Geçiş Aldatmacası

Celal Şengör, hayali insansı maymunların “dört ayağı üzerinde zorlanınca ayağa kalktıklarını” iddia etmiştir. Söz konusu iddia kesin olarak geçersizdir: Dört ayaktan iki ayağa kalkmak BİR AVANTAJ DEĞİLDİR. Dört ayaklılık daha hızlı, kolay ve verimlidir. Maymunlar çok nadiren iki ayakları üzerinde yürürler, genellikle 1 m gibi kısa mesafelerde. Çünkü yürümek onlar için avantajlı değildir. İnsan ise ne bir şempanze gibi ağaçlar …

Devamı »

İlkel Atmosferde Oksijen Olmadığı Aldatmacası

Celal Şengör, yaşamın oksijensiz ortamda solunum yapan anaerobik bakterilerle başladığını, oksijenin zamanla yeryüzünde var olduğunu ve bunun etkisiyle oksijen ile solunum yapan bakterilerin ortaya çıktıklarını iddia etmiştir. Bu, ilkel atmosferde oksijenin var olmadığı iddiasını desteklemek için yapılan bir açıklamadır. Fakat bu iddia doğru değildir. Darwinistler hayatın başladığını iddia ettikleri dönemde hiç oksijen olmadığını, oksijenin sonradan oluştuğunu iddia ederler. Çünkü oksijenin …

Devamı »

Therapsidlerın Ara Form Olduğu Aldatmacası

Celal Şengör, “bıyıklı sürüngen” olarak nitelendirdiği therapsidlerin sürüngenlerle memeliler arasında ara form olduğu propagandasına girmiştir. Bu iddia geçersizdir çünkü:  –          Memelilerin alt çeneleri tek bir kemikten oluşurken, sürüngenlerin çeneleri üç kemikten oluşmaktadır. Darwinistler sürüngendeki fazla kemiklerin zamanla memelilerin kulak kemiklerine dönüştüklerini iddia eder ve bunun için de iki çene kemiği olan therapsid’i ara form olarak göstermeye çalışırlar. Ancak bu bir …

Devamı »

Celal Hoca”nın Demagojik İddialarına Bilimsel Cevaplar

19 Mart 2009 tarihinde yayınlanan “Siyaset Meydanı” programına konuk olan Celal Şengör, artık kesin yenilgi ile yerle bir olmuş olan Darwinizm’i savunabilmek için çeşitli izahlarda bulunmuştur. Şengör, ikna edemediği genç bir topluluğun karşısında Darwinist demagoji metodlarını kullanarak yıllardır tekrarlanmış ve geçersizliği ispatlanmış konuları tekrar gündeme getirmeye çalışmış ve cevap veremediği noktalarda bu konuları külliyen inkar etmiştir. Söz konusu izahlar, bu …

Devamı »

“”Tonlarca Ara Fosil Olduğu Ve Dinazor Türlerinin Ara Fosilleri Temsil Ettiği”” Aldatmacası

Celal Şengör, kendisine yöneltilen “ara fosil var mı?” sorusuna, şaşırtıcı bir şekilde ara fosillerin “tonlarca” olduğu ve dinozorların TAMAMININ ara fosilleri temsil ettiği cevabını vermiştir. Bu beklenmedik cevap AÇIK BİR ALDATMACADIR. Daha önce çok defa açıklamasını ve ispatını yaptığımız gibi, yer katmanlarından tam 100 milyon fosil çıkarılmıştır ve bunların BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. Bulunan 100 milyon fosilin tümü …

Devamı »

Darwinistler Neden Vazgeçemiyorlar?

  Darwinizm, dünya tarihinin en büyük kitle aldatmacasıdır. Bilimi kullanarak ortaya atılmış olan bu sahte teori, tek bir tane bile bilimsel delille desteklenmemiştir. Fakat buna rağmen bu aldatmaca, sahte fosiller ve yoğun demagoji yöntemi ile bütün dünyada yaygınlaştırılmış, okul kitaplarına girmiş, üniversitelerde zorunlu ders olarak öğretilmiştir. Dünyanın en tanınmış bilimsel dergi ve yayınlarında adeta kesin bir gerçekmiş gibi bu aldatmacanın …

Devamı »

“”Atamız Hurmaydı”” İddialarıyla Halkımız Aldatılamaz

Son dönemlerde ülkemizde tanınmış bazı din alimleri, Darwinizm fikrinin ilk olarak Müslüman alimler tarafından ortaya atıldığını iddia ederek, “atamız hurmaydı” aldatmacasının savunuculuğunu yapmaktadırlar. Tıpkı Darwin gibi Türkleri aşağı ırk olarak gören bir şahsın görüşlerine sahip çıkmakta ve halkımıza “atalarımız hurmaydı” aldatmacasını benimsetmeye çalışmaktadırlar.  Ancak bu, Darwinist diktatörlüğün süregelen oyunlarından bir diğeridir.    Yaklaşık 140 milyon yıllık hurma yaprağı fosili, hiçbir …

Devamı »

Dawkins Yenildiğinin Farkında, Sayın Adnan Oktar’la Görüşmemek İçin Bahaneler Sunuyor

Wall Street Journal internet sitesinde 17 Mart 2009 tarihinde Sayın Adnan Oktar’ın konu edildiği, Andrew Higgins imzalı “An Islamic Creationist Stirs a New Kind of Darwinian Struggle” (İslami Yaratılışçı Darwinistlerle Mücadelenin Yeni Bir Çeşidini Canlandırıyor) başlıklı bir yazı yayınlandı. Söz konusu yazıda, Dawkins’in yazar ile görüşmeme gerekçesi olarak yazarın “zooloji, biyoloji hakkında bilgisinin olmadığını” iddia etmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu, …

Devamı »

Dawkins Beynimizdeki Mükemmel Gözü Nasıl Açıklayacak?

Darwin’in “gözü düşünmek beni teorimden soğuttu” demesinin en önemli sebebi, gözün olağanüstü kompleks yapısı karşısında açıklamasız kalmış olmasıydı. Oysa Darwin gözü çok az tanıyordu. Onun zamanında genetik keşfedilmemişti, elektron mikroskobu yoktu, mikrobiyolojinin insanlara neler gösterebileceği tahmin bile edilemiyordu. Nihayet bilimsel gelişmeler, gözün olağanüstü muhteşem yapısını bütün ihtişamıyla ortaya çıkardı. Darwin 19. yüzyıldaki bilgisiyle gözden bu kadar ürkmüş olduğuna göre, kimbilir …

Devamı »

Darwinist Diktatörlüğün Tekelindeki Evrim Anketleri

İngiltere’de bir anket düzenlendi. Anket sonucu Darwinistler açısından şok ediciydi. Darwin’in kendi memleketinde, Dawkins’in Darwinizm ve ateizm propagandasını en yoğun yaptığı yerde –İngiltere’de– evrim teorisine inananların oranı yalnızca %25 çıktı. İngiltere’nin en tanınmış gazeteleri hemen bunu manşetlerden haber yaptılar. Bu önemli ve şaşırtıcı gelişme, Darwinistler açısından adeta bir şoktu. Darwinizm’in yenilgisinin en büyük ilanıydı.   2 Şubat 2009 tarihli Guardian …

Devamı »

“”Mağdur Darwin”” Propagandası Bir Oyundur

Son dönemlerde Türkiye ve dünyada Darwinizm yanlısı haber yapan basında yeni bir propaganda gündemdeydi. Darwin ile ilgili haberlerin sansürlendiği ve bu bahane edilerek de “bilimin baskı altına alındığı” iddiaları ısrarla gündemde tutuldu. Darwinist diktatörlük “Darwin’i kağıt kıyma makinesine gönderdiler” başlıkları altında bütün dünyaya Darwinizm’i “mağdur” olarak göstermeye çalıştı. Oysa BU DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN ÇİRKİN BİR OYUNUYDU. Darwinizm, yaklaşık iki asırdır, bu …

Devamı »

İslam”la Evrimi Bağdaştırmaya Çalışmak Pasif, Aciz, Teslimiyetçi Beyhude Bir Girişimdir

Darwinizm, Allah”ın varlığı ve birliğini, insanların Rabbimiz”e karşı sorumlu olduklarını inkar eder. Materyalizmin ve din ahlakına uygun olmayan akımların dayanak noktasıdır. Bu nedenle bilimsel olarak çürütülmüş olmasına rağmen, ideolojik kaygılarla sürekli ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Evrenin ve insanın, kör tesadüflerin eseri olduğu yanılgısını savunan Darwinist-materyalist akımlar, sözde bir tür hayvan olan insanların arasındaki ilişkilerin de hayvani olması gerektiğini iddia ederler. Bu …

Devamı »

Vatikan Darwinistlere Teslim Oldu

Hıristiyanlığın sembolü olan Vatikan, DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞE RESMEN TESLİM OLDU. Yüce Allah’ı yüceltmesi, O’nun yarattığı güzellikleri insanlara tanıtması, Allah’ın üstün yaratıcı gücünü insanlara göstererek Rabbimiz’i Bir ve Tek olarak anıp coşkuyla insanlara ulaşması gerekirken, VATİKAN, şu anda dünyayı dinsizliğe ve zulüm sistemine götüren DARWİNİZM’İN PROPAGANDASINI YAPMAKTADIR.        Vatikan, tüm dünyayı zorbalık ve tehdit ile etkisi altına almış olan DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN TEHDİTLERİNE …

Devamı »

Danimarka’nın Ünlü Gazetesi Ekstra Bladet’e Cevaplar

Danimarka’nın yüksek trajlı günlük gazetesi Ekstra Bladet’in internet sitesinde, Sayın Adnan Oktar’ın konu alındığı bir yazıda Thomas Harder, yazara çeşitli sorular yöneltmiştir. Aşağıda, Ekstra Bladet tarafından yöneltilmiş olan sorular ve cevapları yer almaktadır. Bu cevaplar aynı zamanda Ekstra Bladet gazetesi internet sayfasında da 6 Mart 2009 tarihinde yayınlanmıştır.  1. Eğer evrim yoksa; nasıl olur da bakteri penisiline karşı direnç gösterebilir? …

Devamı »

Türker Alkan Darwinistlerin Aldatmacasına Kanmamalı

      Türken Alkan, Radikal gazetesindeki 4 Mart 2009 tarihli yazısında, Yaratılışı savunanlar ile evrimciler arasındaki kavganın yersiz olduğunu, her ikisine birden inanmanın hiçbir sakıncası olmayacağı yorumunda bulunmuştur. Alkan, yazısında, Yaratılışı savunanlar tarafından evrim fikrinin kabul görmemesinin psikolojik sebeplere dayandığını iddia etmiş ve bu tartışmanın bu sebeple sona ermeyeceğini ileri sürmüştür.  Fakat Sayın Türker Alkan, bu yorumlarıyla, çağımız Darwinistlerinin son psikolojik …

Devamı »

Dawkins’e İthaf Olunur

     Richard Dawkins bu yazıyı çok iyi okusun:       Yakalanmadan önce 17 çocuğu öldüren ve cesetlerini yiyen Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer, ölümünden hemen önce Dateline NBC kanalında yapılan son röportajında şu açıklamada bulunmuştur.       “Eğer bir insan, Kendisi’ne karşı sorumlu olduğu bir Yaratıcı’nın var olduğunu düşünmüyorsa, o halde niye uygun sınırlarda tutacak şekilde davranışlarınızı ıslah etmeye çalışasınız? Ben de işte …

Devamı »

Dawkins! Rahiplerle Tartışarak Bir Yere Varamazsın

  Sayın Adnan Oktar’ın karşılıklı bilimsel deliller getirerek tartışma talebini korkuyla geri çevirmiştin. Şimdi ise ancak ortaokul çocuklarıyla, rahiplerle tartışıyorsun. Zafer kazanacağını sanıyorsan mahçup olursun. Darwinizm konusunda hiçbir bilgisi olmayan bir rahibi yenmek başarı mı olacak? Eninde sonunda Sayın Adnan Oktar karşına çıkacak, o zaman ne yapacaksın?  Yaptıklarının şov amaçlı olduğu hissediliyor, bir Afrika maymunu olduğunu iddia edip duruyorsun. Oysa üstadın …

Devamı »

Dawkins, Çaresizlikten Küçük Çocukları Kandırma Peşinde

Ateist Richard Dawkins, Yaratılış gerçeğini ispat eden 100 milyon fosilin ortaya çıkmasının ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. Yıllardır tüm Darwinistlerin ısrarla saklamaya çalıştıkları bu fosillerin Darwinizm’i şiddetli şekilde yerle bir etmiş olduğunu görmüş ve dehşete kapılmıştı. Bu fosillerin önemli bir kısmının sergilendiği Yaratılış Atlası’nın tüm dünyaya yayılmasını ise şiddetli bir panikle izlemişti. İnsanların kitleler halinde Darwinizm’i terk etmeye başlamasını da aynı …

Devamı »

Darwinist Diktatörlüğün Sonu: İsa Mesih’in Gelişi Yaklaştı

Darwin, bundan tam 150 yıl önce, Türlerin Kökeni kitabında şu itirafı yapmıştı: Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ?.. Niçin her jeolojik yapı ve …

Devamı »

1.5 Milyon Yıllık Ayak İzleri Hayali Evrime Yepyeni, Sarsıcı, Şiddetli Bir Darbedir

21. yüzyıl Darwinizm’in çöküşünün ilan edildiği yüzyıldır. Darwinizm’in çöküşünü ilan eden 100 milyon fosilin deşifre edilmesinin ardından teoriye en büyük darbe yeni bulunan bir insan ayak izi fosilidir. Bu fosil, günümüz insanının, Darwinistlerin tüm iddialarının aksine, 1.5 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMAKTA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. Kenya’da bulunan fosil, fosili bulan Darwinist bilim adamlarının ortak kanaati ile, GÜNÜMÜZ İNSANINDAN FARKSIZDIR. Birden fazla bulunan …

Devamı »

Ünlü araştırmacı ve pagan rahibi olan Dawkins olağanüstü zeki bakışlarıyla ataları olduğunu iddia ettiği hayvanları Kenya”da detaylı şekilde incelerken.

Eski Mısır”da ve eski Sümer”de de pagan inancı vardı. Bütün canlıların çamurlu sulardan tesadüfler sonucu oluştuğunu savunuyorlardı. O devirde bu inancı savunan ve anlatan pagan rahipleri vardı. Dawkins de asrımızdaki pagan dini mensubu rahiplerden birisidir.     www.Dawkins”e Cevap.com

Devamı »

Atalay Girgin Yanılıyor: Darwinizm Öldü Ve Allah İnancı Kitlelere Yayılıyor

Radikal gazetesi internet sitesinde Atalay Girgin imzalı bir yazı yayınlandı. Girgin yazısında özetle, Allah inancını farklı şekillerde yorumlayarak bölümlere ayırıyor ve Darwin’in, tüm varlıkları yoktan yaratan, her şeye kadir olan ve tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah inancına karşı çıktığını belirtiyordu. Darwinizm, kuşkusuz ki Allah inancına karşı çıkabilmek ve insanların zihinlerine canlıların var oluşlarına dair sapkın bir teoriyi yerleştirebilmek için ortaya …

Devamı »

Yenilginin Adı Darwin

     Vatan gazetesi internet sitesinde 18 Şubat 2009 tarihinde “Dehanın Adı Darwin” başlıklı bir yazı yayınlandı. Mine G. Kırıkkanat imzalı bu yazıda, son iki yüzyılın en büyük kitle aldatmacasının başmimarı Darwin bir deha olarak tanıtılıyordu. Kırıkkanat yazısında, Darwin’in bilimsel bir çığır açtığı ve açılan bu çığırın bilimsel gelişmelere özellikle genetik bilimine yön verdiği gibi bir açıklamada bulunmuştu. Dahası, Kırıkkanat, Darwin’i …

Devamı »

Hürriyet Gazetesi Evrim Aldatmacasını Sürdürmek için Farklı Yollar Deniyor

17 Şubat 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde Nil Karaibrahimgil imzalı bir yazı yayınlandı. “Darwin’in Sergisi İstanbul’a Gelsin” başlıklı bu yazı ile Hürriyet gazetesi, Darwin’in ölmüş evrim teorisini yeniden canlandırabilmek için yeniden demagoji yoluna başvurmuştu. Söz konusu yazıda Nil Karaibrahimgil, Darwin’in ispinoz kuşlarına dayanarak geliştirdiği sahte teorisinin geçersizliğinin ispat edilmiş olduğunu muhtemelen bilmediğinden, Darwin’i ve teorisini övmektedir. Nil Karaibrahimgil, Darwinizm’in …

Devamı »

DİNDAR HIRİSTİYANLAR PAPA”YA BU SORULARI SORMALILAR!

Son dönemlerde yaptığı bir açıklama ile Vatikan, tüm dünyaya Darwin’in evrim teorisine ılımlı baktığını belirterek, Hıristiyanlıktaki yaratılış inancı ile biyolojik evrimin birbirini tamamladığı şeklinde bir iddiada bulundu. Papa’nın Darwin’e bakış açısını anlatan bu açıklama ile Hıristiyanlığın sembolü olan Vatikan, şaşırtıcı, hatta tedirgin edici bir izahın hamiliğini üstlenmiş oluyordu. Allah inancı ile ve Hıristiyanlık ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu açıklamalar karşısında, …

Devamı »

İnsanların Mercimek Tanesi Büyüklüğündeki Bir Noktada İzledikleri Dünyayı Allah Yaratmıştır

7 Şubat 2009 tarihli New Scientist dergisinin kapak konusu, “Born Believers” (Doğuştan İnançlılar) başlığı ile verildi. Allah inancını evrim teorisi ile ilişkilendirmeye çalışan, insanların sözde, hayali atalarından gelme bir özellik vesilesiyle doğuştan Allah’a inanma anlayışına sahip olduklarını iddia eden ve bu iddiayı belgelemek için de sayısız Darwinist açıklamayı ardı arkasına sergileyen bu yazı, yenilgiye uğramış Darwinistlerin bir başka beyhude çabasını …

Devamı »

Darwinistlerin Büyük Utancı Yine Gündemde: Balinaların Hayali Evrimi Hikayesini Canlı Tutmaya Çalışan Beyhude Çabalar

New Scientist dergisinde 4 Şubat 2009 tarihinde “Primitive Whales Gave Birth On Land” (İlkel Balinalar Karada Doğum Yapıyordu) başlığı altında bir yazı yayınlandı. Pakistan’da bulunan 47 milyon yıllık balina fosilleri üzerinde yapılan spekülasyonlar sonucunda söz konusu fosilin, balinaların hayali atası olduğu iddia edilmekte ve bunun balinaların atasının kara canlıları olduğuna dair Darwinist iddiayı desteklediği öne sürülmekteydi. Kısa bir süre içinde …

Devamı »

The Guardian: “İngiltere’de Darwinizm Yerle Bir!”

İngiltere’nin The Guardian gazetesi, yaptığı haber ile, Harun Yahya’nın eserlerinin, dünya çapındaki etkisini açıklamış oldu. Darwin’in doğumunun 200. yıldönümünde, yüzyılımızda tamamen çöküşe giden Darwinizm’i kurtarmak adına oluşturulan “Rescuing Darwin” (Darwin’i Kurtarma) projesi altında yapılan anket, Harun Yahya eserlerinin Avrupa’daki etkisini ortaya çıkardı. Ve, Darwinizm’in kalesi olarak bilinen İngiltere’de, DARWİNİZM’E İNANANLARIN ORANININ SADECE %25 OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. Gerçekte söz konusu ankette ortaya …

Devamı »

Doğumunun 200. Yılında Darwin’i Yıkan On Beş Kanıt

Darwin’in doğumunun 200. yıldönümünde, Nature dergisi, Darwin’in köhne teorisini tekrar gündeme getirebilme ve yüzyılımızda yerle bir olmuş bu teoriyi yeniden canlandırabilme ümidiyle bir yazı yayınladı. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, Nature’de çıkan bu haberi, “Darwin’i Doğrulayan On Beş Kanıt” başlığı altında verdi. Amacı ise Darwinist Nature dergisi ile aynıydı. Yıkılmış, yerle bir olmuş, dünya nüfusunun %80’i tarafından reddedilmiş olan evrim teorisini …

Devamı »

Şeytanın Ters Mantık Yöntemi

Şeytanın kirli ve sinsi bir yöntemi vardır: İnsanlara “ters mantık” kullanarak etki etmeye çalışır. Bu yöntemle insanları, din ahlakının tebliğinden, ateizm ile mücadeleden, güzel ahlakın yayılmasından uzaklaştırmaya uğraşır. Bunu yaparken şeytan, kendisine kulak veren kimselere son derece makul görünen gerekçelerle yaklaşır. Şeytanın bu sinsi yöntemine uyanlar için ibadet etmemek, tebliğ yapmamak, Allah için zorluklara göğüs germemek, Allah rızası için yaşamamak …

Devamı »

Irkçılığın Temel Kaynağı Darwinizm”dir

Son dönemlerde yerli ve yabancı bazı Darwinist yayınlarda yeni bir propaganda furyası başlatıldı. Bu yayınlarda yer alan başlıklardan bazıları şöyleydi: “Evrim teorisi, ırkçılığa nefretten mi doğdu?”, “Darwin’i Türlerin Kökenini Araştırmaya köleliğe duyduğu nefret yöneltmiş”… İlk bakışta Darwinizm’in içyüzünden, Darwin’in karanlık mantığından, dünyaya getirdiği bela ve zulümlerden habersiz olan bir insanı kolaylıkla aldatabilecek görünümdeki bu izahlar, aslında yıllardır insanları tarihin en …

Devamı »

Darwinistlerin Otobüs Afişleriyle İtiraf Ettikleri Gerçek: Darwinizm = Ateizm

Bugünlerde İngiltere’de 800 kadar otobüsün üzerinde yer alan afişler, yıllardır Darwinist lobi ve onun destekçileri tarafından örtbas edilmeye çalışılan bir gerçeği tüm açıklığıyla ilan etti: DARWİNİZM İNSANLARI ATEİZME SÜRÜKLER. Başlıca destekçiliğini Darwinist ve ateist Richard Dawkins’in yapmış olduğu otobüs afişleri, bunun en önemli kanıtlarından birini teşkil etmektedir. Darwin”in akıl ve bilim dışı görüşü, dünya üzerindeki yaşamın tüm varlığının ve çeşitliliğinin, …

Devamı »

Doğumunun 200. Yılında Darwin’in Vasiyetnamesi Açıldı

Şu anda, Darwin’in 150 yıl önce söylediği sözler gerçek oldu! Şu anda, Darwin’in 19. yüzyılda söylediği gibi, gerçekten de ARA FOSİL DİYE BİR ŞEY OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI. Yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında 100 milyondan fazla fosil bulundu. Fakat bunların TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİ. Bulunan 250 milyon fosil, tam da Darwin’in öngördüğü gibi DOĞANIN BİR KARMAŞA İÇİNDE OLMADIĞINI, TAM, …

Devamı »

Ertuğrul Özkök’e Sorular

Sayın Ertuğrul Özkök, Darwinizm’in asrın en büyük kitle aldatmacası olduğunu kanıtlayan şu gerçeklerden haberdar mısınız? 1. Yeraltından çıkarılmış fosil sayısının 100 MİLYONU GEÇTİĞİNDEN, bunların aralarında BİR TANE BİLE ARA FOSİL BULUNMADIĞINDAN, bir kısmı halen yaşamakta olan canlılara ait olan bu fosillerin, mükemmel yapılarıyla YARATILIŞ GERÇEĞİNİ İSPAT ETMİŞ OLDUĞUNDAN haberiniz var mı? 2. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelme ihtimalinin 10950’de …

Devamı »

Darwinistlerin İnsanın Hayali Evrimine Dair Utanç Senaryoları: Doğan Medya Grubu, Hala İnsanları Aldatabileceğini Zannediyor

06.12.2008 tarihli Vatan gazetesinde “5 milyon yıl sonra insan” başlığı altında bir haber yayınlandı. Milliyet gazetesinde ve NTV web sitesinde tekrar eden bu haberde insanın, 5 milyon yıl sonra, sözde evrimleşerek adeta bir uzaylıya dönüşeceği iddia ediliyordu. Yazıda insanın, her milyon yılda bir, hayali şekilde değişerek garip görünümde bir mahluka dönüşeceği yine hayali çizimlerle resmedilmişti. Bu büyük aldatmaca, Darwinizm’in çöküşünü …

Devamı »

Yeni Bir Evrimci Münasebetsizliği: 385 Yıllık Örümcek Fosili Üzerine Spekülasyonlar

Dünyanın en eski örümcek fosili olarak gazete manşetlerine yansıyan 385 milyon yıllık örümcek fosili üzerinde yapılan son spekülasyonlar evrimci münasebetsizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. BBC News internet sitesinde 23 Aralık 2008 tarihinde “Tangled web of spider evolution” (örümcek evriminin karışık ağı) başlığı altında yayınlanan haber, ülkemizde de CNN Türk web sitesi (23 Aralık 2008) ve Star gazetesi (24 …

Devamı »

Hürriyet Gazetesi Artık Kangurulardan Medet Umuyor

Hürriyet ve Radikal gazetelerinde ve diğer bazı yayınlarda 19 Kasım 2008 tarihinde yayınlanan bir haberde, “kanguruların genetik akrabamız” çıktığı haber veriliyordu. Keseli hayvanların genetik kod haritasının çıkarıldığı ve kanguruların genetiğinin insana benzediğinin anlaşıldığı iddiasında bulunulan söz konusu haberler, yine çürük evrim masallarının tanıdık örneklerinden birini oluşturuyordu. Darwinistler zaman zaman çeşitli sonuçsuz teşebbüslerle evrim teorisini gündemde tutmaya çalışırlar. Fakat bunu bilimsel …

Devamı »

Ertuğrul Özkök”ün 16 Kasım 2008 Tarihli Yazısına Cevap

Sayın Ertuğrul Özkök 16 Kasım 2008 tarihli yazısında, Allah’a olan inancını dile getirmiş, hayatının hiçbir döneminde Yaradan’ın varlığını inkar etmediğini belirtmiş. Bunlar çok güzel ve takdire şayan ifadeler. Fakat Sayın Özkök’ün yazısındaki ölüm ve ahiret konusundaki ifadelerinden, ölümden sonra hayatın varlığına inanmadığı, dolayısıyla İslamiyet’e de inanmadığı anlaşılıyor. Sayın Özkök’ün, insanın, amaçsızca, sadece yaşayıp ölmek için yaratılmış bir varlık olduğuna inanarak …

Devamı »

Proteinlerin Oluşumunu Açıklayamayan Darwinistlerin Protein Üzerine Sahte Spekülasyonları

13 Kasım 2008 tarihinde Hürriyet gazetesinde, keşfedilen bir dizi proteinin evrim teorisine sözde delil teşkil ettiği yönünde bir haber yayınlandı. Söz konusu haberde, yapay mutasyonlar sonucunda bozulan protein zincirinin işleyişini korumak üzere, ATP üreten proteinlerin harekete geçtiği belirtiliyor ve Darwinist propagandanın bir gereği olarak bu keşif evrime sözde delil olarak gösterilmeye çalışılıyordu. Söz konusu iddia, Darwinist propagandanın ve Darwinist demagojinin …

Devamı »

Darwinizmin Yaygara ve Demagoji Yöntemleri

Darwinizm’i kanıtlayan tek bir tane bile delil yoktur. İşte bu nedenle Darwinistler, tam 150 yıldır bilimsel delil getirmek yerine farklı bir yöntem kullanırlar: Yaygara ve demagoji. – Darwinistler, evrim teorisinin bir sahtekarlık olduğunu gizleyebilmek için her yola başvururlar. Evrimi sorgulayan, anti-Darwinist görüşü savunan profesör ve bilim adamlarını alelacele görevden alır ve onları sustururlar. – Darwinizm sahtekarlığını, son derece karmaşık bilimsel bir gerçekmiş …

Devamı »

Zülfü Livaneli, Yaratılış ve Evrimin Bağdaştığını Zannederek Yanılıyor

Zülfü Livaneli Vatan gazetesinde 2 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı “Yaratılış ve Evrim” başlıklı yazısında, Yaratılış ve evrimin çelişmediğini belirtmiş ve çeşitli referanslar göstererek üstü kapalı şekilde Yaratılış ile evrimin birlikte kabul edilmesi gerektiği iddiasında bulunmuştur. Fakat Zülfü Livaneli, yanılmaktadır. Zülfü Livaneli’nin yazısında bir dostunun cümlelerinden aktardığı ve savunduğu hayali ilk hücrenin bir tas su içinde oluştuğu iddiası, Darwinistlerin 150 yıldır …

Devamı »

Darwinizmden Sonra Aynı Mantıkta Yeni Bir Sapkın İnanç Daha Ortaya Çıktı : “”Atarwinizm””

Yeni bir bilim adamı ortaya çıkmış. İsmi Charles Atarwin. Atarwin yepyeni bir teori ortaya atmış ve hortlakların gerçekten var olduğunu iddia etmiştir. Hortlak Türlerinin Kökeni diye bir kitap çıkarmıştır. “Yeni bir teori geliştirdim, henüz buna dair hiçbir delilim yok ama delilleri mutlaka bulacağım” demiştir. Kendisine karşı çıkanlara ve hortlakların var olmadığını söyleyen kişilere ise “bilime karşı mısınız” diye tepki göstermiştir. …

Devamı »

Darwinistler, Hayatın Kökenini Açıklayamadıklarını Tekrar İlan Ettiler

Bilindiği gibi Darwin’in evrim teorisi, canlılığın başlangıcında var olduğu iddia edilen “hayali ilk hücreye” dayanır. Darwinistlerin canlılık üzerine kurdukları tüm senaryo, çamurlu suyun içinde tesadüfen meydana geldiğini iddia ettikleri o ilk hücreye bağlıdır. Fakat ilginç olan, Darwinistlere göre çamurlu suyun içinde tesadüfen oluşması gereken o mucizevi ilk hücre, bugün 21. yüzyılda, uzay teknolojisinin uygulandığı bir çağda, Nobel ödüllü bilim adamlarının …

Devamı »

Üniversitelerde Söylenemeyen Yasaklar

Yüzyıllar boyunca biyoloji, fizik, kimya, biyokimya ve bunlar gibi hemen her bilim dalında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlar zaman içinde bilimsel verilerle doğrulanır veya yanlışlanır. Bilimsel teoriler bu şekilde bilimsel gelişmelere yön verir. Fakat konu evrim teorisi olduğunda, bu teori ile ilgili olarak bütün kurallar farklıdır. Teori, bilimsel veriler üzerine bina edilmemiştir. Çarpık bir ideoloji üstüne kurulmuştur. Canlıları Allah’ın yarattığını …

Devamı »

Yeni Bir Dino-Kuş Yalanı ve Darwinistlerin Sonuçsuz Çırpınışları

19 Ekim 2008 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, bilim dünyasına yeni bir “dino-kuş” bulunduğu duyurusu yapıldı. “A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers” (Çin’de bulunan ve uzun şerit benzeri tüylere sahip garip Jurasic maniraptoranı) başlığı altında tanıtılan canlının “ilkel tüyler” barındırdığı ve dinozorlardan kuşlara hayali geçişin bir örneğini teşkil ettiği iddia edildi. Oysa, Türk ve yabancı …

Devamı »

“Çamurlu Su İçinde İlk Hücre Oluştu” İddiası Sahtekarlıktır

Darwin’in evrim teorisine göre cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelmeleriyle meydana gelen hayali bir “ilk hücre” vardır. Darwinizm’e göre her şey bu “ilk hücre” ile başlar. Bütün canlılığın, kelebeklerin, kuşların, aslanların, kartalların, balinaların, tavşanların, geyiklerin ve nihayet teknolojiler üreten, medeniyetler kuran, profesörler yetiştiren, uzaya çıkan, laboratuvarlarda sahip olduğu hücreleri inceleyen insanın da kaynağı Darwinizm’e göre hep bu hayali “ilk hücre”dir. …

Devamı »

Darwinistler Sahtekarlıklarla Dünyayı Aldattılar

Bilimsel bir teoriyi, örneğin Big Bang teorisini ele alalım. Bu teori, Einstein’ın görecelik kuramından yola çıkılarak önce bir şüphe ve varsayım üzerine ortaya atılmıştı. Bunun ardından söz konusu büyük patlamanın gerçekleştiğini göstermesi gereken deliller aranmaya başlandı. Bu deliller gerçekten de vardı. Söz konusu patlamayı doğrulayan artık radyasyon bulunmuş, evrenin izotopik özelliği (tüm uzayın –270oC olduğu gerçeği) keşfedilmişti. Evrenin gitgide genişlemekte …

Devamı »

En Büyük Sözde Bilimsel Aldatmaca: Darwinizm –2

Darwinizm, dünyayı aldatmaya, insanları Allah inancından uzaklaştırmaya dayalı bir ideoloji olduğu için, Deccal”in taraftarları için her ne olursa olsun bu sapkın dinin ayakta tutulması gerekmektedir. İşte bu nedenle Deccal’in himayesine giren bir takım kişiler, bu ideolojiyi canlı tutabilmek için şimdiye dek her yöntemi kullanmışlardır. Tek bir bilimsel delil olmamasına karşın evrim teorisini tüm dünyaya kanıtlanmış bir teori olarak lanse etmişlerdir. …

Devamı »

En Büyük Sözde Bilimsel Aldatmaca: Darwinizm –1

 Bugün yeryüzünde din karşıtı en büyük fitnelerden biri, materyalizm ve materyalizmden türeyen çeşitli ideoloji ve akımlardır. Tüm bu akımları kapsayan, hepsinin sözde bilimsel çıkış ve dayanak noktası olan düşünce ise Darwinizm’dir. Darwinizm, ortaya atıldığı tarihten itibaren materyalist ve din karşıtı ideoloji ve akımların temeli haline gelmiş, bu ideolojileri savunanlar tarafından adeta bir din haline getirilmiştir. Darwinizm’in, ahir zamanda Deccal’in dini …

Devamı »

Deccal’in Oyunu Sona Erdi – 2

İçinde bulunduğumuz dönem, hadislerde bildirilen çok çeşitli alametlerden anlaşıldığı üzere “ahir zaman”dır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinden anlaşıldığı kadarıyla ahir zaman şu anda yaşanmaktadır ve Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne gelişi, Allah’ın dilemesiyle, bu dönemde beklenmektedir. Yine hadislerde haber verildiği gibi, yaşanan ahir zaman içinde Deccal’in fitnesi de hissedilmekte, isyankarlık, kötülük, ayrılık ve bozgunculuk dünyanın her yanına yayılmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı Deccal’in …

Devamı »

Deccal’in Oyunu Sona Erdi – 1

Bu dünya hayatı, iyilerle kötülerin, güzelliklerle çirkinliklerin ortaya çıktığı, insanların yaptıklarıyla denendiği, iman edenlerin ve etmeyenlerin sınanıp imtihan edildiği geçici bir mekandır. Tüm varlıkları ve bu imtihan ortamını yaratan Yüce Allah, imtihanın bir gereği olarak iman edenlere karşı olacak şekilde inkar eden, suçlu-günahkar birer düşman kılmıştır. Her dönemde peygamberlerin ve iman edenlerin karşısına çıkan bu inkarcı, Peygamberimiz”in hadislerine göre, Hz. …

Devamı »

İnsanın Evrimi Hiç Olmadı Ki!

Dünyaca ünlü çeşitli Darwinist yayınlarda yer alan bir haber, 7 Ekim 2008 tarihinde Vatan gazetesinde de yayınlandı.  “İnsanın evrimi artık durdu” başlığı altında yayınlanan haberde, İngiliz genetikçi Steve Jones’un insanın sözde evriminin geleceğine dair spekülasyonlarına yer veriliyordu. İnsanın hayali evriminin sona erdiğini öne süren Jones’a göre, “insan nesli varlığını sürdürmeye devam ederse bundan 100 milyon yıl sonra insan şu anda …

Devamı »

Uydurma Ara Fosillerden Geriye Sadece O Kaldı: Bir Tiktaalik Roseae Masalı Daha

Evrimciler kamuoyunda, fosillerin evrimi desteklediği gibi bir izlenim oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak 1,5 asırdır sürdürülen kazılara rağmen bu çabalarını kanıtlayacak herhangi bir delil fosil kayıtlarında bulunamamıştır. Bu nedenle Darwinistler çareyi “ara form” uydurmakta bulmuşlardır. Bununla da yetinmeyerek, farklı canlı gruplarına ait özellikleri bünyelerinde barındıran “mozaik” canlıları da kendilerince ara form gibi göstermeye çalışmışlardır. Ne var ki her biri son derece kompleks …

Devamı »

Richard Dawkins”in ve Hürriyet Gazetesi”nin Cahilliği

Evrimi çürüten yüzlerce delilin Yaratılış Atlası ile açıkça ortaya konulmasının ardından büyük bir telaş ve panik içine giren Richard Dawkins’in düştüğü büyük cehalete Hürriyet gazetesi de ortak olmuş durumda! Sitesinde, Yaratılış Atlası’nda resmi konulmuş bulunan maketten oluşan bir böcek resmini kendince bir hata olarak nitelendiren ve bu şekilde Yaratılış Atlası’nın dünya çapındaki güçlü etkisini yine kendince örtbas etmeye çalışan Dawkins’in …

Devamı »

Evrimcilerden Bir Zavallı Çırpınış Daha

150 yıldır insanlar evrim teorisi ile aldatılırken onlara söylenen hep şu yalan olmuştur: “evrim bilimseldir”(!). Oysa evrim bilimsel değildir. Bilimsel olan her şey evrimi reddetmiştir. Bilimin her dalı, evrime meydan okumaktadır. Paleontoloji, evrimcilere en büyük hüsranı yaşatmıştır, evrimi kanıtlayan tek bir ara fosil yoktur. Genetik bilimi, hücrenin basit olmadığını göstermiştir. Biyoloji, mikrobiyoloji, antropoloji, paleoantropoloji ve tüm diğer bilimler evrimi hep …

Devamı »

Zimmer’ın Matematik ve Evrim Hakkındaki Yanılgısı

The New York Times gazetesinin 1 Eylül 2008 tarihli baskısında Carl Zimmer imzalı ve “Gaming Evolves – Oyunlar Evrimleşiyor” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, bilgisayar simülasyonlarına dayalı evrimsel oyun “Spore” konu ediliyordu. Spore, tek hücreli canlılarla başlıyor ve oyun süresince bu canlılar akıllı çok hücreli canlılara dönüşüyordu. Bu çok hücreli canlılar da oyunun aşamalarıyla birlikte gelişip medeniyetler kuruyor, galaksileri kolonize …

Devamı »

Evrimcilerin Fosil Gizleme Adeti

Darwinizm öylesine büyük bir yalandır ki, – 150 yıl boyunca insanları canlıların evrimleştiğine inandırmıştır. – İnsanları, maymunsu ataları olduğuna ikna etmiştir. – Tek bir tane bile bilimsel delili olmamasına rağmen bilimsel bir teoriymiş gibi davranmıştır. – Tek bir tane bile ara fosil olmamasına rağmen ara fosil var telkini yapmıştır. – Tek bir proteini laboratuvarda bile oluşturamamasına rağmen yeryüzündeki canlı çeşitliliğinin …

Devamı »

New Scientist Dergisinde Virüs Evrimi Yanılgıları

New Scientist dergisinin 27 Ağustos 2008 tarihli sayısında, Gary Hamilton tarafından hazırlanan ve virüslerin hayali evrimdeki rolüyle ilgili spekülasyonlara yer veren bir yazı yayınlandı. “Viruses: Unsung Heroes of Evolution-Virüsler: Evrimin İsimsiz Kahramanları” başlıklı yazıda, evrim teorisinin önündeki en büyük açmaz olan komplekslik olgusuna dikkat çekiliyordu. Yazının hemen başında sorulan şu sorular bunun bir göstergesiydi: “İlk hücre ilkel çorbadan nasıl çıktı?” …

Devamı »

Dawkins Yaratılışçılarla Tartışmaya Girmiyor, Çünkü Verecek Cevabı Yok!

Richard Dawkins”ten karşılıklı tartışma talebimize cevap geldi: “YEMİN ETTİM, TARTIŞMAYACAĞIM!” diyor. Bunun anlamı şudur: “Ben Darwinizm konusunda yenildim. Tartışıp kimseye rezil olmaya niyetim yok.” Ama bu durumda neyin üzerine yemin ettiği belli değil. Allah üzerine yemin etmediği açık çünkü Allah”a inanmadığını söylüyor. Tartışmada yenileceği kesin. Ama Darwinizm”le ilgili bilgisi olmayan kişileri tek yanlı yanlış yönlendirmeye devam edeceği açık. Ancak bu …

Devamı »

Hürriyet Gazetesi Haberindeki “Maymun Adam” Bulgusu Sahte Çıktı!

Evrim teorisinin sahtekarlıklarla dolu tarihinde, embriyoloji sahtekarlığı, dinokuş sahtekarlığı, sanayi kelebekleri sahtekarlığı gibi örnekler bulunmakla birlikte, bunlar arasında “maymun adam” sahtekarlığının farklı bir yeri olmuştur. İnsanın kökeniyle ilgili olduğu için en büyük ilgi, daha doğrusu yanlış bilgiye neden olan bu aldatmacaların en bilinenleri Piltdown Adamı sahtekarlığıyla Nebraska Adamı skandalıdır. Birincisinde insan kafatasına orangutan çenesi monte edilerek maymun adam masalına kanıt …

Devamı »

Bilim ve Gelecek Dergisi’nin Yaratılış Atlası Paniği

Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası isimli eseri, basılmasının ardından tüm dünyada şok etkisi yarattı ve evrim teorisini tarihe gömdü. Bu eserin ardından çeşitli ülkelerde yıllardan beri okutulan, kanunlarla korunan evrim teorisi bir anda sorgulanır oldu. Darwinist Avrupa ülkelerinde ani bir görüş değişimi başgösterdi. Avrupa’da Yaratılış gerçeğine inananların sayısı hızla artarken, evrim teorisini inandırıcı bulanların oranı %13’lere düştü. Amerika’da eyaletler evrime savaş …

Devamı »

Guncel.net sitesinin Neandertal Yanılgısı

Guncel.net sitesinde 8 Ağustos 2008 tarihli ve “Neandertal adamı niçin dünyadan silindi?” başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden bilim adamlarınca gerçekleştirilen bir genetik analiz çalışması bildiriliyordu. Sözkonusu  çalışmada 250.000 ila 30.000 yıl kadar önce Avrupa ve Asya’da yaşamış olan Neandertal insanının fosillerinden elde edilmiş mitokondriyal DNA incelenmişti. Neandertal insanının fosil kayıtlarında 30.000 yıl kadar önce kaybolmasının sebebini …

Devamı »

Scientific American Dergisinde İnsan Zekasının Evrimi Yanılgısı

Scientific American dergisinde zihin & beyin bölümünde Ursula Dicke ve Gerard Roth tarafından hazırlanmış olan Ağustos, 2008 tarihli “Animal Intelligence and the Evolution of the Human Mind” (Hayvan Zekası ve İnsan Zihninin Evrimi) başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda “insan zekasının, evrimin bir sonucu olarak insan olmayan primatların kavrama (bilişsel) kapasitelerinin biraz gelişmiş hali olduğu” ve “zekanın kafatasımızın içine yerleştirilmiş 1.5 …

Devamı »

Mine G. Kırıkkanat, Demagoji Yapmak Yerine, Evrimi Kanıtlayacak Delil Getirmelidir

25.07.2008 tarihli Vatan Gazetesi internet sitesinde, Mine G. Kırıkkanat imzalı “Sahte Tasarıma Karşı Gerçek Bilim” başlığı altında bir yazı yayınlandı. Yazıda Bilim ve Gelecek dergisinin piyasaya çıkarmış olduğu, Harun Yahya’yı ve yazarın değerli eseri Yaratılış Atlası’nı ele alan kitap konu edilmişti. Söz konusu kitap ile, Yaratılış Atlası isimli muhteşem eserde yer alan evrimi çürüten tüm deliller, sayfa dipnotları vererek bir …

Devamı »

New Scientist’de Dinozor Evrimi Yanılgısı

New Scientist.com internet sitesinde “Dinosaur evolutionary tree unveiled” başlıklı ve 23 Temmuz 2008 tarihli bir haber yayınlandı. Colin Barras tarafından hazırlanan yazıda, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan bir taksonomi çalışması konu ediliyordu[i]. Sözkonusu çalışmada, İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Graeme Lloyd ve ekibi dinozorların taksonomik literatürünü (hayali evrimsel sınıflandırılmasını) incelemişlerdi. Lloyd, yalnızca dinozorlar arasındaki benzerliklerden yola çıkarak, hiçbir bilimsel …

Devamı »

Richard Dawkins Akıllanıyor!

Darwin’in Rottweiler’ı olarak tanınan, uzun yıllardan beri Darwin’in en büyük destekçilerinden biri olarak dünya çapında yıkıma uğramış bir teoriyi, evrim teorisini ayakta tutmaya çalışan Oxford Üniversitesi zooloji bölümünden Richard Dawkin’de oldukça olumlu gelişmeler var! Dawkins bu önemli açıklamasıyla, daha henüz tam anlamıyla akıllanmamış olsa da, akıllanma safhasında olduğunu, canlıların tesadüfen meydana gelemeyeceğini kabul etmekle bir aşama kaydetmiş olduğunu, dolayısıyla iyiye …

Devamı »

İhlas.net, Evrim Masallarının Bilimdışı Olduğunu Bilmeli

İhlas.net sitesinin 19 Temmuz 2008 tarihli ve “Fillerin atası Mastadon”un 100 kiloluk dişleri” başlığını taşıyan haberinde, Burdur’un Kemer ilçesinde yapılan paleontolojik kazıların sonuçları haber verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nurfettin Kahraman başkanlığında, Sosyal Bilimler Öğretmenliği Bölümünden 12 öğrenci tarafından sürdürülen çalışmalarda, 6 ila 10 milyon yıllık mastodon fosilleriyle Hipparion ve geyik fosilleri elde edilmişti. Ancak …

Devamı »

Bilindik Sosyobiyoloji Masalları The New York Times’da Yer Aldı

The New York Times gazetesinin 15 Temmuz 2008 tarihli sayısında, Nicholas Wade imzasıyla bir yazı yayınlandı. Wade, “Taking a Cue From Ants on Evolution of Humans-İnsanların Evrimine Karıncalardan İpucu Edinmek” başlıklı yazısında, Harward Üniversitesi Böcek Bilimcisi Edward O. Wilson’ın son çalışmaları hakkında bilgiler veriyordu. Wilson’ın biyolojik çeşitlilik üzerine olan “Yaşam Ansiklopedisi”, Bert Hölldobler ile birlikte hazırladığı ve termitler, karıncalar, yaban …

Devamı »

Darwinistlerin Kalkan Balığı Üzerindeki Sahte Spekülasyonları

Charles Darwin’in doğal seleksiyonla evrim teorisinin önemli bir unsuru, “kademeli gelişim”dir. Kademeli gelişim, canlı türlerinin birbirini izleyen küçük değişimler yoluyla yeni formlar kazanarak başka canlılara dönüştüğü varsayımını ifade etmektedir. Ancak bu varsayım, fosil kayıtlarının gerçekleriyle asla delillendirilememiş, kademeli gelişim düşüncesinin gerektirdiği ara formların sistemli yokluğu paleontoloji biliminin Darwin sonrası dönemde de tartışmasız biçimde ortaya koyduğu bir olgu olarak kalmıştır. Darwinizm’in …

Devamı »

Memelilerin Evrimi İddiası Bir Aldatmacadan İbarettir

Science Daily haber portalında, Nature Genetics dergisinin internet baskısında yayımlanan bir çalışma haber verildi (Evolutionary Origin Of Mammalian Gene Regulation Is Over 150 Million Years Old – Memelilerde Gen Düzenlemesinin Evrimsel Kökenleri 150 Milyon Yıllık- 3 Temmuz 2008). Çeşitli üniversite ve enstitülerden araştırmacıların dahil olduğu SAVOIR araştırma konsorsiyumunca gerçekleştirilen çalışmada, epigenetik mekanizmalar ve genomik tanımlanma üzerinde moleküler analizler gerçekleştirilmişti. Yazıda …

Devamı »

Kusursuz Bir Kambriyen Canlısı: Trilobit

Stephen Jay Gould, onu, “herkesin en gözde omurgasız fosili” olarak adlandırmıştı.i Çünkü trilobit, en iyi korunmuş, mükemmel bir görünüme ve müthiş bir kompleksliğe sahip deniz kabukluları sınıfından, özel bir canlı idi. 530 milyon yıl öncesinin sessiz Dünyası”nda, çok sayıda mercekten oluşan gözleri ile, görüp avlanabilen mükemmel yapısı ile, rahatlıkla yüzüp beslenebilen olağanüstü bir keşifti. Darwin”in ve sonraki yıllarda Darwin destekçilerinin …

Devamı »

Science Daily’de Çok Hücrelilerin Evrimi Masalı

Science Daily bilimsel haberler portalında Proceedings of the National Academies of Science bilim dergisinde yayımlanan bir çalışma haber verildi (“New Evidence That Ancient Choanoflagellates” Form Evolutionary Link Between Single-celled And Multi-celled Organisms – Eski Choanoflagellate’lerin Tek Hücreli ve Çok Hücreli canlılar arasında evrimsel bağlantı oluşturduğunun yeni kanıtı”) San Fransisco’daki California Üniversitesi araştırmacılarıyla Almanya’nın Heidelberg kentindeki Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’ndan araştırmacılar, …

Devamı »

Yakup Kepenek’in Evrim Yanılgıları

Cumhuriyet gazetesi’nin 30 Haziran 2008 tarihli sayısında, gazetenin yazarı ve ekonomist olan Yakup Kepenek imzasıyla bir yazı yayınlandı. Kepenek, “Köken” başlıklı yazısında, 1 Temmuz 2008 tarihinin, Charles Darwin’in evrim kuramı olarak adlandırılan buluşunun ilk açıklandığı günün 150. yıldönümü olduğunu ifade ediyor, evrim teorisi ve Charles Darwin hakkında birtakım övgü dolu sözler sarfediyordu. Kepenek’in bu yazıdaki ideolojik kaynaklı olduğu görülebilen yanılgıları …

Devamı »