Recent Posts

Darwinistler, Ara Fosil Varmış Telkini Yaparlar

150 yıl boyunca bir yalanı doğru gibi göstermeyi amaçlamış, evrim teorisinin sayısız sahtekarlığını bir gerçek gibi insanlara sunmuş, sahte fosilleri onlarca yıl sergilemiş ve bu yalanı okul müfredatına dahil edip bir gerçek gibi okutmuş olan Darwinistler için, Darwinizm”in ara fosillerle desteklendiği gibi bir yalana da insanları inandırmak zor değildir. Darwin”den beri süregelen bu aldatmaca, bizzat Darwin”in, ileride ara fosillerin bulunacağına …

Devamı »

Darwinistler Evrimin Temel Açmazlarını Gözardı Ederler

Darwinizm yalanı ile ilgili bilinmesi gereken çok önemli bir gerçek vardır: Darwinizm henüz hayatın kökeni konusuna, yani canlılığın ilk nasıl ortaya çıktığı sorusuna akılcı ve bilimsel bir açıklama getirebilmiş değildir. Darwinistlerin her şeyin kökeni saydıkları o hayali “ilk hücre”nin, hatta onun ilk proteininin bile nasıl ortaya çıktığı belli değildir. Evrim teorisi, nasıl oluştuğuna açıklama getiremediği tek bir protein karşısında zaten …

Devamı »

Darwinistler, Tesadüfleri Mucizeler Gerçekleştiren Sahte Bir İlah Gibi Göstermeye Çalışırlar (Allah”ı Tenzih Ederiz)

Tesadüfler, Darwinistlerin sözde her şeyi gerçekleştiren, adeta mucize meydana getiren sahte ilahıdır. Darwinistlerin basit dünyasına göre zaman ve tesadüfler birlikte hayali bir şekilde her şeyi meydana getirebilirler. Bu akıl dışı inanca göre tesadüfler insanların başaramadıklarını başarır, her nasılsa laboratuvardan ve bilim adamlarından daha üstün bilgi, yetenek ve teknik imkana sahip olabilirler. Darwinizm”e göre tesadüfler, her şeyi mükemmel komplekslikte ve kusursuz …

Devamı »

Sahtekarlıklara Ses Çıkarmayan Darwinist Bilim Adamları

Darwinizm büyüsünün insanlar üzerinde etkili kılınması için geliştirilen Darwinist bilim adamları arasındaki gizli ittifak da oldukça dikkat çekicidir. Birkaç kısık ses dışında neredeyse hiç kimse, evrim teorisini savunmak amacıyla geliştirilen, bilimle bağdaşmayan, çocuksu, mantıksız ve tutarsız açıklamalara ses çıkarmamaktadır. Ancak kimi zaman sunulan evrimci iddialar Darwinist bilim adamları için dahi o kadar büyük ve aleni bir utanç vesilesi olur ki, …

Devamı »

Hücre Bir Bütün Olarak Var Olmadan Protein Oluşamaz

Darwinistler istedikleri kadar içi formüllerle dolu aldatıcı kitaplar yazsınlar, istedikleri kadar sahte fosil getirsinler, Yaratılışa dair bilimsel delillere istedikleri kadar demagojik saldırılarda bulunsunlar, istedikleri kadar her tarafa hayali çizimlerle doldurdukları kartondan afişler yapıştırıp bunu evrim sergisi diye tanıtıp dursunlar, daha temelden yenilmiş oldukları gerçeğini değiştiremeyeceklerdir. Çünkü Darwinistlerin en büyük kabusu henüz daha canlılığın başlangıcıdır. Darwinistler henüz bir tane proteinin nasıl …

Devamı »

Darwinizm Ve Materyalizm Tüm Canlılığı “”Basit”” Gibi Göstermeye Çalışır

Darwinizm “büyüsü” insanları düşünmekten alıkoymak üzerine kuruludur. Darwinistler işte bu nedenle yoğun olarak görsel ve işitsel telkinle, hitap ettikleri insanları oyalamaya çalışırlar. Üzerlerinde adeta bir büyü etkisi oluşturarak, insanları gerçeklerden uzaklaştırma azmindedirler. Darwinizm”in bu yoğun büyülü telkinleri karşısında pek çok insan düşünmekten, incelemekten, araştırmaktan vazgeçer ve önlerine sunulan sözde bilimsel açıklamalara ister istemez teslim olur. Fakat ilginç olan, insanları oyalayan …

Devamı »

Darwinistlerin Dünyayı Aldatma Yöntemleri

Darwinist aldatmaca yönteminin en açık tanımını, kendisi de bir Darwinist olan ve yaptığı katliamları Darwinizm”den ilham alarak gerçekleştiren 20. yüzyılın en zalim diktatörü Adolf Hitler”in sözlerinden anlayabiliriz: Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı sürekli tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin. İşte Darwinizm”in insanları aldatırken kullandığı …

Devamı »

Sahte Bir Din: Darwinizm

Darwinizm”in tarihini incelediğimizde karşımıza çıkan çok açık gerçekler vardır: o Darwinizm bilimsel olarak ispat edilmemiş, tam tersine bilimsel delillerle yalanlanmıştır. o İşte bu nedenle Darwinizm sahtekarlıkla ayakta tutulmaya çalışılmıştır. o Darwinist sahtekarlıklar Darwinist bilim adamları tarafından görmezden gelinmiştir. o Sahte fosiller, sahte oldukları deşifre edildikten sonra bile yıllarca müzelerde evrim delili olarak sergilenmiştir. o Darwinist bilim adamları, sahtekarlıkların gerçek yüzünü bilmelerine rağmen, öğrencilerine tüm bunları …

Devamı »

Haeckel”in Embriyo Çizimleri Bir Sahtekarlıktır

Ernst Haeckel 1868″de yazdığı Natürliche Schöpfungsgeschichte (Doğal Yaratılış Tarihi) isimli kitabında insan, maymun ve köpek embriyolarını kullanarak bazı karşılaştırmalar yaptığını öne sürdü. Yaptığı çizimler, birbirleri ile neredeyse tamamen aynı canlı embriyolarından oluşuyordu. Haeckel, bu çizimden yola çıkarak söz konusu canlıların ortak bir kökenden geldiklerini savunmuştu.     Ernst Haeckel 1868″de yazdığı Natürliche Schöpfungsgeschichte (Doğal Yaratılış Tarihi) isimli kitabında insan, maymun …

Devamı »

Sanayi Kelebekleri İddiası Bir Sahtekarlıktır

19. yüzyıl ortalarında İngiltere”de sanayi devriminin başladığı sıralarda, endüstri ağırlıklı bölgelerdeki ağaçların kabukları açık renklidir. Bu nedenle bu ağaçların üzerine konan Biston betularia türündeki kelebeklerin koyu renkli varyantları (melanik kelebekler), burada beslenen kuşlar tarafından kolay fark edilir ve av olurlar. Fakat elli yıl sonra endüstri kirliliğinin sonucunda ağaçların gövdelerini saran bir tür yosun olan likenler ölür ve ağaç gövdeleri kararır. …

Devamı »

Piltdown Adamı Bir Sahtekarlıktır

  Fosiller Charles Dawson tarafından “bulundu” ve Sir Arthur Smith Woodward”a verildi. Parçalar ünlü kafatasını oluşturmak üzere birleştirildi.(İnsan kafatasından bölümler) Bu kafatası hakkında birçok çizim ve rekonstrüksiyon yapıldı, 500″e yakın makale yazıldı.Orijinal kafatası British Museum”da sergilendi. Bu buluştan 40 yıl sonra Piltdown fosilinin bir sahtekarlık ürünü olduğu  ortaya çıkarıldı. Ünlü bir doktor ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan …

Devamı »

Nebraska Adamı Bir Sahtekarlıktır

  Üstteki resim tek bir diş parçasına dayanılarak yapılmış ve Illustrated London News dergisinin 24 Haziran 1922 tarihli sayısında yayınlanmıştı. Ancak bir süre sonra bu dişin, maymun benzeri bir yaratığa veya bir insana değil de soyu tükenmiş bir domuza ait olduğunun anlaşılması, evrimcileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. 1922″de, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi müdürü Henry Fairfield Osborn, Batı Nebraska”daki Yılan Deresi …

Devamı »

“Neandertaller İnsanın Maymunsu Atasıdır” İddiası Bir Sahtekarlıktır

Darwinistler Australopithecuslar için kullandıkları aynı yöntemi, bir insan soyu olan Neandertaller için de kullanmışlardır. Neandertal Adamı 1856 yılında Almanya”nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander vadisinde bulunan fosillerle bilim literatürüne girdi. Kafatası ve bedenindeki kemiklerde bulunan kıvrımlar, fosillerin evrimciler tarafından sözde ilkel bir insan türü olarak değerlendirilmesine yol açtı. 1908 yılında bu kez Fransa”nın La Chapelle-aux-Saints bölgesinde Neandertal adamına ait olduğu belirtilen, …

Devamı »

“”Australopithecuslar İnsanın Atasıdır”” İddiası Bir Sahtekarlıktır

      Darwinistler için insanın evrimi konusu hayati önem taşır. Yıllardır insanlara telkin etmeye çalıştıkları şey, insanın sözde evrimleşmiş bir hayvan olduğu yalanıdır. Bu yalanı ayakta tutabilmek için var güçleriyle çabalar, hiç durmadan en ilgisiz konularda bile insanın sözde hayvan ataları olduğu düşüncesini yerleştirmeye çalışırlar. Bu konuda başvurdukları aldatmacalar ise hayret vericidir. Çoğu zaman hiç ilgisi olmayan fosil bulguları …

Devamı »

Darwinizm”e Delil Gösterilmeye Çalışılan Tüm Kafatası Fosilleri Sahtedir

  Darwinizm, gerçek bilimsel temellere ve gerçek bilimsel delillere dayanmadığı için, uydurma kanıtlar sunarak taraftar toplamaya çalışır. Bunun için ise Darwinistlerin elinde spekülasyon yapacakları malzemelerin olması yeterlidir. Darwinistler, üzerinde spekülasyon yapabilecekleri soyu tükenmiş canlı fosillerini alır, şekilden şekile sokar ve bunları ideolojilerine bir malzeme olarak kullanırlar. Yıllar boyunca soyu tükenmiş olduğu için denizden karaya hayali geçişin en ünlü örneği olarak …

Devamı »

“”Coelacanth Denizden Karaya Geçiş Örneğidir”” İddiası Bir Sahtekarlıktır

Aslında canlı bir dinozor bulunmuş olsaydı, bu çok daha az şaşırtıcı olurdu. Çünkü fosiller Coelacanth”ın, dinozorların sahneye çıkmasından 150-200 milyon yıl önce var olduklarını gösteriyor. Birçok bilim insanının kara omurgalılarının atası olarak gösterdiği, en az 70 milyon yıl önce yok olduğu sanılan balık, canlı bulunmuştu! Focus dergisinin Nisan 2003 sayısında yer alan bu ifadeler, yıllarca bir ara form olarak tanıtılmış …

Devamı »

Bedi Olan Allah”ın, Acizlikler Yaratmasının Hikmetini Anlayamayan Darwinistler

“Bedi”, Yüce Allah’ın bir ismidir. “ÖRNEKSİZ VE HAYRET VERİCİ ALEMLER İCAD EDEN” anlamına gelir. Bazı insanlar Rabbimiz’in bu Yüce Sıfatını tam olarak kavrayamazlar. Bazıları ise kavradıkları halde görmezden gelirler. İnkar edebilmek için yol ararlar. Allah, işte bu kimselerin durumunu ayetlerinde şöyle haber vermiştir: Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona …

Devamı »

Darwinistler: “Tekrar Özür Diliyoruz, Ardi Konusunda Da Yanılmışız”

Darwinistler, 150 yıl boyunca sürekli olarak insanlardan özür dilemek zorunda kaldılar; “pardon sahteymiş” dediler, “yanlışlık olmuş, insan değil domuz dişiymiş” dediler, “kusura bakmayın; güveler ağaç kabuklarına kasten yapıştırılmış”, “kafatası eyelenmiş,” “dinozora elle tüy eklenmiş”, “meğer bu canlı hala yaşıyormuş ve ara fosil değilmiş,” “ilk atmosfer böyle değilmiş…” dediler. “Embriyolar böyle değilmiş, çizimler sahteymiş” dediler. “İnsanın atası demiştik ama meğer sıradan …

Devamı »

Atın Evrimi Serisi Bir Sahtekarlıktır

1879 yılında dönemin tanınmış evrimcileri arasından iki isim, hayali atın evrimi senaryosuna kanıt olarak gösterilmeye çalışan canlılarla ilgili çalışmaları daha da ileri götürerek Darwinistlerin uzun yıllar gündemde tutacakları at serisini oluşturdular. Amerikalı fosil araştırmacısı Othniel Charles Marsh ile Thomas Huxley (Darwin”in bulldog”u olarak da tanınır), bazı toynaklı fosilleri, arka ve ön ayaklarındaki tırnak sayılarına ve diş yapılarına göre dizerek bir …

Devamı »

Dünyada Yaratılış İnancının Yayılışında Harun Yahya”nın Güçlü Etkisi Dünya Basınında

  Sayın Adnan Oktar (Harun Yahya) İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tüm dünyaya, önemli bir gerçeğin haberi verildi. İnsanlara, yıllarca kendilerine bir gerçek gibi anlatılan, okullarda okutulan, dergilerde, yazılarda, televizyonlarda, filmlerde konu edilen, sürekli hakkında haber çıkarılan evrim teorisinin bir yalan olduğu anlatıldı. İnsanlar, hayatlarında ilk defa bilimsel delillerle karşılaştı, bu delillerin evrimi hiçbir şekilde desteklemediğine kanaat getirdiler. Ve tüm dünyada …

Devamı »

Dem Tv”de Evrim Yanlısı Tartışma Programına Cevaplar

1. Evrim karşıtlarının yönelik bilimsel olmadığı, biyolojiyi bilmedikleri yönündeki iddialara cevaplar: Söz konusu iddia, bilimsel delillere cevap veremeyen her Darwinist’in sığındığı iddiadır. Evrimi çürüten ve Yaratılış gerçeğinin kesin doğruluğunu gösteren 250 milyon fosil karşısında tek bir tane bile delil getiremeyen Darwinistler, çözümü genellikle bilimsel olmayan böyle suçlamalarda bulunurlar. Söz konusu iddiaya daha önce pek çok kere cevap vermiştik. Konuyla ilgili …

Devamı »

Darwinizm Fitnesinin Dünyaya Getirdiği Zarar, Artık Darwinist Yayınlar Tarafından Da İtiraf Ediliyor

Sayın Adnan Oktar’ın ilk olarak 2004 yılında yayınlamış olduğu Sosyal Silah Darwinizm isimli kitabında anlatmış olduğu, sonrasında ise yeni gelişen olaylarla birlikte çeşitli makalelerinde dile getirdiği konu, dünyaca ünlü Darwinist yayınlarda yıllar sonra yer aldı. Bu konu, Darwinist fitnenin beraberinde getirdiği okul katliamları idi. Oldukça fazla sayıdaki söz konusu okul katliamlarının ortak özelliği ise, katliamların genç öğrenciler tarafından “evrim adına” …

Devamı »

Dem Tv” de Evrim Yanlısı Tartışma Programı Ve Programdaki Darwinist Safsatalara Cevaplar

14 Kasım 2009 tarihinde Dem Tv kanalındaki Düşünce Kervanı isimli programda, evrim teorisine dair çeşitli açıklamalar yer aldı. Programın yapımcıları ve programa katılanlar, Darwinizm’in son dönemlerde aldığı büyük darbe karşısında ciddi bir panik içinde olacaklar ki, çözümü 150 yıldır tekrarlanan hikayeleri yinelemekte bulmuşlardı. Programın ilginç özelliği, KATILIMCILARIN TAMAMININ DARWİNİST OLMASIYDI. İkinci dikkat çekici özellik ise, kesinlikle TELEFON İLE KATILIMIN YASAKLANMIŞ …

Devamı »

Günümüz Darwinistleri, Geçmişte Firavunun Düştüğü Büyük Yanılgı İçindedirler

Evrim safsatasının 150 yıllık bir tarihi olduğuna inananlar yanılmaktadırlar. Evrim aldatmacası, kökeni eski Mısır ve Sümer devirlerine dayanan, binlerce yıllık geçmişi olan, insanlık tarihinin en büyük kitle aldatmacasıdır. Darwinist felsefenin en sapkın ve en eski temsilcisi olan Firavun, tüm canlı varlıkların Nil’in çamurlarından tesadüfen oluştuğuna inanan bir materyalisttir. Evrim teorisinin temel felsefesi, eski Mısır’dan beri aynı çarpık anlayışa dayanmıştır. O …

Devamı »

Darwinist Çaresizliğin Yeni İsmi: Modüler Evrim Ve Mükemmel Bir Uçucu Kuş: DARWINOPTERUS

  Darwinopterus Uzun zamandır, Darwinist yenilginin ne kadar güçlü boyutlara ulaştığı, biçare Darwinistlerin teorilerini kurtaracak bir çözüm bulamadıkları defalarca çeşitli delillerle dile getirilmişti. Fakat bu çaresizliği belki de en kesin şekliyle ortaya koyan delil, Darwinistlerden geldi. Teorilerine hiçbir bilimsel delil bulamayan, sürekli olarak hüsran ile karşılaşan ve sunulan açık Yaratılış delilleri karşısında içinde bulunduğumuz yıllarda en büyük yenilgilerini almış olan …

Devamı »

Terörizmi İslama Maletmeye Çalışan Zihniyet, Terörizmin Asıl Kaynağı Olan Darwinist Zihniyettir

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Teksas eyaletinde bir askeri üste meydana gelen katliam da dahil olmak üzere dünyada İslam’la bağdaştırılmaya çalışılan terörist hareketlerin tümü, Darwinist, Leninist, Stalinist ve Marksist zihniyetin ürünüdür. Bu katliamları gerçekleştirenlerin İslam dini ile bir ilgileri yoktur. Bu kişiler, Avrupa’da, Amerika’da Darwinist ve Marksist eğitim almış olan, kökeni Leninizm’e, Stalinizm’e dayanan kişilerdir. Marksist, Leninist ve Darwinist zihniyetteki bir kişi …

Devamı »

İngilizler Okullarda Yaratılışın Okutulmasını İstiyor

Darwin’in anavatanı İngiltere, artık evrimi reddediyor. Yıllardır Darwinizm’in kalesi konumunda olan İngiltere, son birkaç yılda olağanüstü bir hızla evrime karşı cephe almış durumda. Yaratılış gerçeğinin en hızlı yayıldığı Avrupa ülkelerinin başında gelen İngiltere’de halk, son dönemlerde basında çıkan haberlerde de açıkça görülebileceği gibi, çocuklarının okullarda Yaratılış gerçeğini öğrenmelerini istiyor.     Daily Mail: “İngilizlerin çoğunluğu okullarda Yaratılışın okutulması GEREKTİĞİNİ söylüyor” …

Devamı »

Dawkins Artık Darwinist Değil! Uzay Dinine Girdi

Yaratılış Gerçeğinin üstün ihtişamını gören, Yaratılışı ispat eden 250 milyon fosilin açık varlığını inkar edemeyen, tek bir proteinin oluşumuna açıklama getiremeyen, tek bir faydalı mutasyon örneği veremeyen, yaşamın başlangıcı konusunda açıklamasız olduğunu itiraf eden Richard Dawkins, içinde bulunduğu derin açmazı bertaraf edebilmek için kendisine bir uzay dini tarikatı oluşturdu.   Dawkins, tesadüf iddialarının mantıksız olduğunu kabul etmek zorunda kalınca, Darwinizm’in …

Devamı »

Darwinistler: “”İtiraf Ediyoruz, İda Ara Fosil Değil, Tam Ve Mükemmel Bir Canlı!”” (Ama, ne zaman bunu söylediler? Harun Yahya yalanlarını ortaya çıkardıktan sonra.)

Hatırlanacağı gibi, Mayıs 2009 tarihinde Darwinistler Ida isimli fosili insanın sözde atası olarak tanıtmaya çalışmışlardı. Aynı anda birçok medya kuruluşu tarafından geniş bir spekülasyonla insanın sözde atası olarak tanıtılmaya çalışılan bu fosilin aslında bir lemur’a ait olduğunu ise hemen açıklamış ve bu spekülasyonlara derhal son vermiştik. Buradan ve buradan Ida isimli lemur fosili hakkındaki açıklamalarımızı okuyabilirsiniz. Böylece bazı Darwinist çevreler …

Devamı »

Darwinistler, Atış Serbest!

Darwinistler son dönemlerde, onlarca yıl önce bulunmuş olan fosillerin peşine düştüler. “Acaba hangisini ara fosil diye gündeme getirebiliriz?” diye hiç durmadan fosil arıyorlar. Önce 1983 yılında bununan Ida fosilini dünyanın sekizinci harikası diye tüm dünyaya duyurdular. Bunun bir fiyasko olduğu ortaya çıkınca, alelacele Ida ile ilgili tüm iddialarını geri aldılar. Şimdi ise başrollerde ARDI var. 1994 yılında bulunan ARDI (Ardipithecus …

Devamı »

Yeni Bulunan Fosil Anchiornis Huxleyii”i Ara Fosil Zanneden Zavallı Darwinistler

Geçtiğimiz günlerde Çin’de bulunan bir fosil, “dört kanatlı kuş” olarak Darwinist medyada alelacele konu edildi. Darwinistler hemen bu fosilin “kuşların atası” olabileceğini iddia ettiler. Her zaman yaptıkları gibi bu canlıya hemen bir de isim koydular. Fosile; ateist, Darwinist ve  Darwin’in bulldogu olarak bilinen Thomas Huxley’in anısına Anchiornis huxleyii dediler.   Fosil, kanatları olan aynı zamanda da arka bacaklarında da tüyler bulunan …

Devamı »

Dawkins Oltaya Düştü

Son dönemlerde Türkiye’deki bazı yayınlar, Richard Dawkins’in bir yıl önce verdiği bir konferansta yer alan Yaratılış Atlası’na yönelik açıklamalarını yeni bir konuymuş gibi haber yaparak gündem oluşturmaya çalışmışlardır. Dawkins Büyük Bir Yenilgiye Uğramıştır, Sayın Adnan Oktar ile Görüşememesinin Sebebi Budur: Dawkins, Sayın Adnan Oktar’a yönelik ithamlarda bulunurken, kendi fikir babası Darwin’i unutmaktadır. Kendisinin, fikirlerini canla başla savunduğu kişi; biyoloji, zooloji, …

Devamı »

Darwinistler Şokta! “”Yanılmışız, T. Rex de Ara Fosil Değilmiş!””

Çin’in Kuzeydoğusu’nda, Darwinistlerin uzun zaman hakkında ara fosil propagandası yaptıkları Tyrannosaurus rex”in küçük bir kopyası bulundu. Raptorex kriegsteini adı verilen fosil, basında ilk olarak, tam da Darwinistlerden beklendiği gibi, T. Rex’in atası olarak tüm dünyaya tanıtıldı.  Fakat fosil ile ilgili detaylar açıklandıkça, bu fosilin, T. Rex hakkında yapılan tüm Darwinist spekülasyonları ortadan kaldırdığı anlaşıldı. Yeni fosil, Darwinistlerin kendi deyimiyle, evrim …

Devamı »

Scientific American Dergisi”nin Yaşamın Kökeni Hakkındaki Yanılgıları

Evrim teorisinin özellikle son birkaç yıldır aldığı ağır darbeler ve taraftarlarını hızla yitirmesi, bazı evrimcileri panik halde harekete geçirdi. Evrimcilerin son çırpınışlarından biri Scientific American dergisinin Eylül 2009 sayısında görüldü. Dergi, Eylül sayısını “köken” konusuna ayırdı ve bilinen, defalarca bilimsel delil ve açıklamalarla çürütülen evrimci iddiaları, ilk kez yeni bulunmuş gibi okuyucusuna sundu. Aşağıdaki yazıda, Alonso Ricardo ve Jack W. …

Devamı »

Gürcistan’da Fosil Bulundu, Darwinist Masallar Yeniden Altüst Oldu

 9 Eylül 2009 tarihli The Independent gazetesi önemli bir fosil bulgusunu kapak yaptı. Gazetenin, “İnsanın tarihini tekrar yazan fosil” başlığı altında duyurduğu haberde, Gürcistan’ın Dimanisi bölgesinde bulunan birden fazla insana ait fosil kalıntıları konu edilmişti. Ve bu fosil, özellikleri ve yılı sebebiyle Darwinist senaryoları tamamen altüst etmişti. Darwinistler, insanın hayali evriminde sıkça malzeme olarak kullandıkları, fakat aslında günümüz insanından başka …

Devamı »

Darwinistler Yabancı Dergileri Kutsal Görüyorlar

Son dönemde Darwinistler büyük bir özenti içindeler. Yabancı dergilerin mucizevi olduğuna inanıyorlar. Öyle ki adeta bu dergileri kutsal görüyor, orada yayınlanmış her şeyi kutsal sayıyorlar. Böyle bir inançları olduğundan, o dergilerde bir şey yayınlandığında bunun baş döndürücü bir etki oluşturacağına inanıyorlar. Yaşadıkları yabancı özentiliği, evrim teorisini bilimsel olarak savunamamaktan kaynaklanan kompleks ve eziklik, onları bu tür açıklamalar yapmaya zorluyor. Bu …

Devamı »

Proteinlerin Oluşması İçin Gereken 5 Şart

Tek bir proteinin oluşması için Darwinistlerin teorilerini temelinden yok eden 5 ayrı şartın mutlaka aynı anda gerçekleşmesi gerekir:  1. şart: Doğada 200’ün üzerinde amino asit vardır. Proteinlerin oluşması için yalnızca belli 20 amino asitin seçilmesi gerekir. Bu 20 amino asit dışında başka bir amino asit devreye girerse protein oluşmaz. 2. şart: Bu özel 20 amino asitin seçilmesinin ardından mutlaka belli …

Devamı »

Tek Bir Proteinin Sentezindeki Muhteşem İndirgenemez Komplekslik

Bir hücrenin içindeki tek bir proteini bile yapmak için enzim olarak hareket eden altmış özel protein gereklidir. Protein sentezi için gerekli olan bu enzimlerden (proteinlerden) biri bile eksik olsa hücre proteinleri oluşturamaz. Bu nedenle protein sentezinde görevli olan proteinler vazgeçilmezdirler, tek bir proteini üretmek için her birinin var olması şarttır ve hep birlikte indirgenemez kompleks bir sistem oluştururlar. Dahası bu …

Devamı »

Körelmiş Organ Aldatmacası, Bir Kez Daha Bilim Adamları Tarafından Yalanlandı

  Evolutionary Biology Dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına gore, Darwin’in evrim sürecinde körelmiş bir organ olarak tanımladığı apandisin aslında önemli fonksiyonları olduğu ve Darwin’in bu iddiayı bilgisizlikten ve bilimsel yetersizliklerden dolayı öne sürdüğü açıklandı.     Darwin, apandisin vücutta bir fonksiyonu olmadığını zannetmiş, bu nedenle bu organın sözde evrim sürecinde kullanılmadığı için körelmiş olan bir evrim artığı organ olduğunu iddia etmişti. …

Devamı »

“”Doğal Seleksiyon Bilinçli Seçim Yapar”” İddiası, Tarihin En Büyük Aldatmacalarından Biridir

Güçlü olanın doğal şartlarda tehlikelerden korunarak hayatta kalması, zayıf olanların ise ortam şartlarına ve tehlikelere yenik düşerek elenmesi mantığıdır. Darwinistler bunu organ ve yapılara indirirler. Mutasyonların oluştuğunu ve mutasyonlar sonucunda faydalı bir yapı ortaya çıktıysa bunun olasılıklar dahilinde diğer başarısız yapılara göre doğal olarak seçileceğini ve bu seçilimler sonucunda doğru yapılarla doğru organların oluşacağını iddia ederler. Tesadüf iddiasını bu konuda …

Devamı »

Mozaik Evrim Aldatmacası

Mozaik evrim vücuttaki her organın farklı zamanlarda, farklı aşamalarla birbirinden bağımsız olarak evrimleştiği iddiasıdır. İda Darwinistler bu iddiayı kullanarak “yarı sürüngen yarı kuş bir canlı göremeyiz çünkü organlar dahilinde bir evrimleşme vardır” diyerek ara fosil yokluğuna bir kılıf uydurmak isterler. Bu yüzden de mükemmel canlılar üzerindeki küçük detayları evrim delili olarak göstermeye çalışırlar. Örneğin İda, tamamen mükemmel bir lemur fosili …

Devamı »

Hand Fish (El Balığı) Darwinist Spekülasyonlara Malzeme Olamadı

El balığının göğüs yüzgeçleri oldukça gelişmiştir ve eli andırır. El balığı ellerini kullanarak deniz dibinde yürüyerek hareket eder. Bu canlı, tıpkı Coelacanth gibi okyanusun derinliklerinde yaşayan bir dip balığıdır. Eğer bu balığın soyu tükenmiş olsaydı ve fosilleri Darwinistler tarafından bulunmuş olsaydı, evrimciler hiç tereddüt etmeden bu canlının bir sudan karaya geçişte ara form olduğunu ve gelişmiş yüzgeçlerinin gelişmekte olan ayaklar …

Devamı »

Uçan Balıklar Darwinist Spekülasyonlara Malzeme Olamadı

Toplam 50 cinsten oluşan bu familyaya ait balıklar, gelişmiş yüzgeçlerini kanat gibi kullanıp kısa mesafeleri uçarak katedebilirler. Uçan balıklar 1,5 metre yükseklik ile 2,5 metreye kadar havalanabilirler. Bu canlılar bugün yaşayan canlılardır, son derece mükemmel varlıklardır ve birer YARATILIŞ HARİKASIDIRLAR. 100 milyon yıl öncesine dayanan fosilleri vardır ve milyonlarca yıl boyunca HİÇ DEĞİŞMEMİŞLERDİR. Eğer bu canlıların soyu tükenmiş olsa ve …

Devamı »

Platypus Darwinist Spekülasyonlara Malzeme Olamadı

 Platypus bir mozaik canlıdır. Yani birden fazla türün özelliklerini üzerinde barındırır.  Memeli olmasına rağmen yumurtlayarak çoğalır, kılları vardır, süt bezlerine sahiptir, yavrularını emzirir. Kuş gagasına benzer bir ağzı vardır ve yine su kuşları gibi perdeli ayaklara sahiptir. Sürüngenler gibi zehiri vardır ve yine sürüngenler gibi yumurtalarını vücutlarında bir bölmeye bırakır. Bu canlının dinozor döneminden kalma fosillerine rastlanmıştır (208-146 milyon yıl …

Devamı »

Pikaia Mükemmel Bir Kambriyen Canlısıdır, Ara Fosil Olduğu Hakkındaki İddialar Aldatmacadır

Pikaia, sahip olduğu çeşitli özellikler nedeniyle, omurgalıların da dahil olduğu Chordata filumuna dahil edilmiştir. Bu filumun Kambriyen”de bilinen ilk temsilcisidir. Canlının ön kısmında bir çift kısa dokungaç bulunmaktadır. Gövde kısmı “S” biçiminde kıvrılabilmeyi sağlayan kalın kas bloklardan oluşmuştur. Kuyruk, yüzgeç şeklinde açılmıştır. Pikaia, yerin hemen üzerinde yüzmektedir. Kaslarını kullanarak kendisini dalgalandırmakta ve bu şekilde hareket etmektedir. Yüzgeçleri hareket ettiren özel …

Devamı »

Darwinizm’in Çöküşünü Kanıtlayan Yeni Gerçekler

Darwin’in Kambriyen fosillerinden haberdar olması ve Kambriyen dönemini 60 milyon öncesi sanması: – Darwin, kendi döneminde Kambriyen döneminin 60 milyon yıl öncesine ait olduğunu zannediyordu. Stephen Jay Gould “Hiçbir şey Darwin’i, neredeyse tüm kompleks dizaynların ortaya çıktığı Kambriyen patlamasından daha çok rahatsız etmedi ”1 demişti. Darwin bu rahatsızlığı 60 milyon yıl öncesine ait zannettiği fosiller için duyuyordu. 540 milyon yıl öncesine …

Devamı »

Archaeopteryx Mükemmel Bir Uçucu Kuştur

Science: Archaeopteryx muhtemelen ilk kuşlarla ilgili olarak tüylerin ve uçuşun en eski kökeni ile ilgili pek bir şey söyleyemez, çünkü Archaeopteryx, MODERN ANLAMDA, BİR KUŞTUR.[1] –       Darwinistlerin Archaeopteryx’in bir ara form olduğuna dair iddiaları büyük bir aldatmacadır. –       Archaeopteryx dişleri ve pençelerinde tırnakları olan mozaik canlıdır. Günümüzde yaşayan iki tür kuşta, Touraco corythaix ve Hoatzin’de dallara tutunmaya yarayan pençeler vardır. …

Devamı »

Bilimin Gösterdiği Gerçekler, Allah’ın Yüce Kudretine İşaret Eder

Big Bang’i de tüm canlılığı ve tüm evreni de yaratanın Allah olduğu gerçeği, (Haşa) açıklamasız kalmaktan veya daha öncesine cevap bulamamaktan kaynaklanmaz. O zaman bütün canlılığı ve evrenin başıboş olduğu, sadece öncesine bir açıklama yapmak gerektiği gibi bir sonuç çıkar ki, böyle bir başıboşluk yeryüzünde yoktur (Allah’ı tenzih ederiz). Tüm evren, yeryüzündeki tüm canlılar bir şeye işaret ederler. İncelendikçe bir …

Devamı »

Rastgele Mutasyonlar Canlılığı Yok Eder, Birbiriyle Uyumlu Organlar Meydana Getiremezler

Darwinistler, canlıların tesadüfi mutasyonlar sonucu evrimleştiklerini ve kör ve şuursuz mutasyonların şu an yeryüzünde gördüğümüz muhteşem canlı çeşitliliğini meydana getirdiğini iddia ederler. Bu iddia ciddi bir mantık hezimetidir. Mutasyonlar, canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde, radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen kopmalar, bozulmalar ve yer değiştirmelerdir. MUTASYONLAR %99 ORANINDA ORGANİZMAYA ZARAR VERİRLER. %1 oranında etkisizdirler. Herhangi …

Devamı »

Darwinistlerin Tesadüf İddialarından Duydukları Büyük Utanç

14 Ağustos 2009 akşamı Habertürk kanalında yayınlanan Sansürsüz programına katılan Darwinistler, son dönemlerin en bilinen Darwinist taktiğine başvurmuşlar ve yine tesadüf iddialarını geri almaya çalışmışlardır. Darwinistler, Darwin’den beri tüm canlılığı oluşturan yegane gücün tesadüfler olduğunu iddia ederken, son dönemlerde ani bir dönüş yapmış, aslında biz tesadüf demek istemedik diyerek kulvar değiştirmişlerdir. Bunun sebebi, tesadüfün mantıksızlığının artık tüm dünya tarafından fark …

Devamı »

Darwinistler Beynimizde Oluşan Dünyanın Varlığını Dehşet ve Endişe ile Karşılıyorlar

Bu gerçek 14 Ağustos 2009 tarihli Sansürsüz programında tekrar açıkça görülmüştür. Darwinistlerin dehşete kapıldıkları “beynimizdeki dünya” kavramı şudur: Göze çarpan foton, gözden beyne giden ise elektrik sinyalidir. Elektrik sinyali gözden yola çıkarak beynin görme merkezi denilen mercimek büyüklüğündeki bir alana ulaşır. Ve mercimek büyüklüğündeki bu alanda bir görüntü oluşur. Burada oluşan görüntüyü de izleyen BİR GÖZ VARDIR. İŞTE ASIL MÜKEMMEL …

Devamı »

14.08.2009 Tarihli Sansürsüz Programında Darwinistlerin Ara Fosil İle İlgili Çarpıtmalarına Cevaplar

1. Ender Helvacıoğlu’nun ara fosil yüzlerce vardır iddiası: Ender helvacıoğlu ara fosil konusu ile ilgili olarak ilginç bir açıklamada bulunmuş ve bu canlıların yarı organlara sahip olmayacağını, ara fosil tanımlamasının bu şekilde olmadığını iddia etmiştir. Burada ciddi bir aldatma vardır. Bir canlı eğer Darwinistlerin iddia ettiği gibi bir türden diğer türe dönüşüyorsa, örneğin yüzgeçlerin, iddia ettikleri şekilde kollara dönüşümünün ara …

Devamı »

Virüsler Evrim Geçirmez, Sahte Evrimin Kanıtı Değildirler

14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında, virüslerin mutasyon geçirmesinin, canlıların evrimle meydana gelemesine delil olduğu yanılgısı gündeme gelmiştir. Katılımcılardan Ender Helvacıoğlu, domuz gribi ve kuş gribi gibi hastalıkların virüslerinin, kendi kendine oluştuğu iddiasına değinmiştir. Virüsler, bilinen canlı hücrelerinden farklı organizmalardır ve hayatta kalabilmek için mutlaka bir canlı hücresine ihtiyaç duyarlar. Virüsler, organelleri olmayan protein kılıflarından ibarettirler. Virüslerde de DNA …

Devamı »

“Maymundan Gelmedik, Ortak Atamız Var” Aldatmacası Halen Devam Ediyor

Darwinistler, maymun kelimesini duyduklarında yeni bir savunma mekanizması geliştirdiler. Maymun kelimesini duyar duymaz “maymun değil ortak ata” savunmasına geçiyorlar. Bu hırslı savunmayı duyanların “demek ki Darwinizm maymundan gelme iddiasını savunmuyor” demelerini istiyorlar. Çünkü Darwinistler, DARWİN’İN BU İDDİASINDAN DOLAYI UTANÇ İÇİNDELER. Bu durum 14 Ağustos 2009 tarihli Sansürsüz programında da aynı şekilde yer almış ve programa katılan Darwinistler aynı bilindik tepkiyi …

Devamı »

Mutasyonlara Bel Bağlayan Darwinist Zihniyet, Gelecek Nesillerin Eğlencesi Olacaktır

14 ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında yine katılımcı Darwinistler tarafından çok büyük bir hata yapılmış ve yine mutasyonlar evrimin en büyük mekanizması ile gösterilmeye çalışılmıştır. MUTASYONLARIN EVRİM MEKANİZMASI OLARAK GÖSTERİLMESİ, GENETİK BİLİMİNİN BU DERECE İLERLEDİĞİ 21. YÜZYILDA, DARWİNİSTLER AÇISINDAN BÜYÜK BİR UTANÇTIR. Öncelikle mutasyonlarla ilgili şu önemli noktaları belirtmek gerekmektedir: Mutasyonlar canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan …

Devamı »

Organların Birbirine Benzemesi Evrim Delili Olamaz

14 Ağustos 2009 tarihinde Sansürsüz programında, Ergi Deniz Özsoy’un yanılgılarından biri de, farklı canlılardaki organ benzerlikleri ile ilgilidir. Özsoy’un “organlar farklı zamanlarda değişime uğrar. Farklı organlardaki benzeşimden yola çıkarak evrimsel bir bağ kurarız” sözleriyle ifade ettiği Darwinist yanılgı, akla ve mantığa uygun olmayan bir düşünce sistemi örneğidir. Öncelikle, organlar yaratıldıkları sistemin içinde ancak eksiksiz ve kusursuz işlediklerinde faydalı olabilirler. Eksik, …

Devamı »

Endosimbiyoz, Darwinistlerin Çaresizlikten Ürettikleri Bir Aldatmacadır

14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında katılımcılardan E. Deniz Özsoy, Darwinistlerin büyük yanılgılarından biri olan endosimbiyotik hipoteze değinmiştir. E. Deniz Özsoy’un ifadeleri şu şekildedir: Mitokondri aslında bir ökaryot atasına girmiş parazitten ibaret… Mitokondrinin zarı bakteriler gibi çift katlı ve bakterilerin düzenlendiği membran yapısına çok benziyorlar. Mitokondri DNA”sı bakteri DNA sına oldukça benziyor. Darwinistler hücrenin yapısındaki organellerden mitokondrilerin, ökaryot bir …

Devamı »

Canlılığın Ortaya Çıkışı Hakkında Darwinist Yanılgılar

14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında evrimciler, canlılığın ilk ortaya çıkışı hakkında her zaman olduğu gibi çelişkili açıklamalar yapmaya devam etmişlerdir. Önce hayatın nasıl ortaya çıktığı sorulduğunda Ender Helvacıoğlu “bu konuda deneyler yapılmaktadır, şu anda bilim canlılığın nasıl başladığını ortaya çıkarmış değil. Bilimin bilmediği şeyler vardır.” diye cevap vermiştir. Bu, bilimin bilmediği bir şey değildir. Bu, bilimin reddettiği bir …

Devamı »

Halka “Bilim Adamı” Diye Tanıtılan Charles Darwin’in Gerçek Yüzü

14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan SANSÜRSÜZ programında evrim propogandası yapan Darwinistler, Charles Darwin’i büyük bir bilim adamı, saygıdeğer bir kişilik olarak tanıtmak istemişlerdir. Oysa tarihi kayıtlardaki gerçekler, bu iddianın yanlışlığını ortaya koymaktadır. Charles Darwin, bilim adamı olmak bir yana, girdiği bütün okullardan atılmış, hiçbir işte tutunamamış ve yaptığı hiçbir işi ciddiye almamış bir gezgindir. Ünlü gemi gezisinde de Darwin’in yaptığı, …

Devamı »

“Ara Fosil Var” Aldatmacasına Dikkat!

Darwinistler genellikle mükemmel bir canlı fosilini önlerine alır, bu fosilin üzerinde evrimleşme hikayesi uydurabilecekleri bir parça ararlar. Coelacanth örneğinde olduğu gibi, canlının normalde yağ kesesi olan parçasını, tüm dünyaya “ilkel akciğer” diye duyururlar. ,’un Sansürsüz programında bahsettiği “mozaik evrim” adı altında “organlarda ara geçiş” hikayesi, işte bu aldatmacanın sözde bilimsel adıdır. Darwinistlerin televizyonlara çıkarak resimlerini gösterdikleri, kitaplarda yayınladıkları hayali “ara …

Devamı »

Darwinist Demagojinin Bir Parçası: Yaratılışı İspat Eden Bilimsel Delilleri Görmezden Gelmek

Ergi Deniz Özsoy, kendisinden ara fosil getirmesi istendiğinde, “Amerikan Tarih Müzesini getirmemiz lazım. Fosil getirmek çocuk oyuncağı mı?” diye bir çıkışta bulunmuştur. Ancak buradan hatırlatmak gerekir ki, geçen hafta aynı programa katılan ve Yaratılış gerçeğini savunan bilim adamları, stüdyoya ELLERİNDE FOSİLLERLE GELMİŞLER, Yaratılış gerçeğini ispat eden delilleri doğrudan tüm Türkiye’ye göstermişlerdir.  Özsoy, söz konusu programda, yüzlerce ara fosil olduğunu iddia …

Devamı »

Darwinistlerin Şuurlu Daktilo Aldatmacası

Ergi Deniz Özsoy, 14 Ağustos 2009 tarihli Sansürsüz programında bir maymunun daktilo başına geçerek Shakespeare’in ünlü eseri Hamlet’i yazabilmesinin MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ, çünkü o daktiloda tüm tuşların doğru harflere basacak şekilde KODLANMIŞ olduğunu belirtmektedir. Söz konusu iddianın bir bilim adamından geldiğini görmek oldukça şaşırtıcıdır. Fakat konu Darwinizm’i savunmak olduğunda söz konusu bilim adamlarının mantığa son derece aykırı izahları yapabilmeleri şaşırtıcı şekilde …

Devamı »

Darwinizm = Ateizm Gerçeğini Ender Helvacıoğlu İtiraf Ediyor

14 Ağustos 2009 tarihinde Habertürk kanalında yayınlanan Sansürsüz programına katılan Darwinistler, Yaratılış savunucularının Darwinistleri “dinsiz” gibi göstermeye çalıştıklarını iddia etmişlerdir. Oysa bu, Yaratılışçıların bir iddiası değil, doğrudan Darwinizm’in ve Darwinistlerin iddiasıdır. Darwin”in akıl ve bilim dışı görüşü, dünya üzerindeki yaşamın tüm varlığının ve çeşitliliğinin, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah”ın yaratmasıyla değil, rastgele ve gelişigüzel süreçlerin sonucunda meydana geldiğini ileri sürer. Buna …

Devamı »

Ergi Deniz Özsoy’a Kambriyen Patlaması Hakkında Kısa Bir Bilgi

Kambriyen patlaması, uzun yıllardır Darwinistleri ciddi şekilde sıkıntıya sokan, derinden yaralayan, evrim açısından en önemli “sorun”lardan biridir. Bu “sorun”u çözmek için geliştirilen senaryolar, evrim açısından açıklamasız olan bu dönemi açıklayabilmek için yapılan çalışmalar ve üretilen teoriler o kadar fazla olmasına rağmen, Darwinistler bu büyük çıkmazdan kurtulamamışlardır. Hayat ağacının Darwinistlere göre henüz köklerinin olması gereken yerde, şimdikinden çok daha fazla çeşitlilik …

Devamı »

Evrimin Adı Teoridir Gerçekte Evrim, Yüzyılın En Büyük Kitle Aldatmacasıdır

14 Ağustos 2009 tarihinde Habertürk kanalında yayınlanan Sansürsüz programında katılımcı Darwinistler, evrimin bir teori olduğunu ve şu an kabul edilmiş diğer teoriler gibi kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Teori kavramını açıklarken, bilimin “dilinden hipotezler kullanarak ve çeşitli yasalarla ispatlanan şey” olduğunu belirtmişler ve bu açıklamayı esas alarak, evrimin, rölativite teorisi veya atom teorisi gibi ispatlanmış bir teori olduğu olduğunu iddia etmişlerdir. …

Devamı »

Evrimciler Ara Geçiş Formu Olmadığını İtiraf Ediyor

Ünlü Darwinist paleontolog Niles Eldredge: “Ayrı türlere ait fosillerin, fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, Darwin”in Türlerin Kökeni”ni yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Darwin ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde edecekleri kehanetinde bulunmuştur… Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda, fosil kayıtlarının Darwin”in bu kehanetini DOĞRULAMAYACAĞI AÇIKÇA …

Devamı »

Darwinistlerin Cevaplayamadığı Konular

Göze çarpan foton, gözden beyne giden ise elektrik sinyalidir. Elektrik sinyali gözden yola çıkarak beynin görme merkezi denilen mercimek büyüklüğündeki bir alana ulaşır. Ve mercimek büyüklüğündeki bu alanda bir görüntü oluşur. Burada oluşan görüntüyü de izleyen BİR GÖZ VARDIR. İŞTE ASIL MÜKEMMEL OLAN “O” GÖZDÜR. O göz, kendisine gelen elektriği görür. Hem de mükemmel bir derinlik algısıyla, capcanlı, hareketli üç …

Devamı »

Mine G. Kırıkkanat”a Nasihatler

  Mine G. Kırıkkanat’ın, HaberTürk kanalında yayınlanan Sansürsüz programında, Yaratılış gerçeğini savunan insanlara karşı, sırf kendisiyle farklı görüşte olduklarından dolayı hakaretamiz boyutlara varan açıklamaları toplumda büyük tepkilere neden olmuştur. Bir gün eğer Mine G. Kırıkkanat’a bir başkası, kendisinin yönelttiği ifadelerin bir benzerini yöneltse, örneğin kendisine “solcu ateist militan” dese, bu elbette kendisinin de hoşuna gitmeyecektir. Güzel bir üslup varken, böyle …

Devamı »

“”Coelacanth Denizden Karaya Geçiş Örneğidir”” İddiası Bir Aldatmacadır

Aslında canlı bir dinozor bulunmuş olsaydı, bu çok daha az şaşırtıcı olurdu. Çünkü fosiller Coelacanth’ın, dinozorların sahneye çıkmasından 150-200 milyon yıl önce var olduklarını gösteriyor. Birçok bilim insanının kara omurgalılarının atası olarak gösterdiği, en az 70 milyon yıl önce yok olduğu sanılan balık, canlı bulunmuştur! 1          Coelacanth   Focus dergisinin Nisan 2003 sayısında yer alan bu …

Devamı »

Bediüzzaman Said Nursi’nin, Deccal’in, Darwinizm ile Dünyayı Aldatmasına İşaret Eden Sözleri

Bediüzzaman Said Nursi 1. Hz. Mehdi (a.s.)’nin üç vazifesinden…. Birincisi: fen ve felsefenin tasallutiyle (etkisiyle) ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, (materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastalığı) beşer (insanlık) içine intişar etmesiyle (insanlar arasında yayılmasıyla), her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyyun fikrini (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi Allah”ı inkar eden dinsiz akımları) tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek …

Devamı »

Masonluğun Temel Felsefesi Darwinizm -2-

Daha önce detaylarını belirttiğimiz gibi, masonluğun temel felsefesi Darwinizm’e dayanmaktadır. Çünkü Darwinizm, masonluğun dayandığı noktaları, yani ateizmi, amaçsızlığı, savaşları ve dejenerasyonu, yani deccal sistemini meşru hale getirmek için ortaya atılmış ve bilimsel hiçbir yönü olmamasına rağmen bilimsel gibi gösterilmeye çalışılmış sahte bir ideolojidir. Üst düzey mason Selami Işıldağ, masonluğun evrimi kayıtsız şartsız kabulünü şu sözlerle dile getirmiştir:   Kısaca, hem …

Devamı »

Archaeopteryx”in Kuşların Atası Olduğu İddiası Bir Sahtekarlıktır

1860 yılında Almanya’da bulunan Arcaeopteryx adı verilen kuş fosili, günümüz kuşlarından farklılık gösteren bazı özgün özellikler içeriyordu. Ağzındaki dişler, kanatlarındaki pençeler ve uzun kuyruğu Darwinistler tarafından spekülasyon malzemesi olarak kullanıldı ve kuş, hiçbir bilimsel dayanak olmamasına rağmen, alelacele sürüngenlere benzetilerek sürüngen-kuş ara formu olarak lanse edildi. Oysa bu iddiada büyük bir aldatmaca vardı. Arcaeopteryx’in Darwinistler tarafından sahte bir ara form …

Devamı »

Kambriyen Fosillerinin 70 Yıl Saklanması Bir Aldatmacadır

Canlı tarihinin en eski devirlerinden biri olan Kambriyen dönemi, 543-490 milyon yıl öncesini temsil eder. Bu dönemin öncesinde tek hücreli canlılar ve birkaç çok hücreli türü hüküm sürerken, bir anda aniden tam ve mükemmel halleri ile olağanüstü bir canlı çeşitliliği meydana gelmiştir. Bu canlıların tümü, önceki canlılardan çok farklı şekilde, günümüz canlılarına ait olağanüstü komplekslikte özelliklere sahiptirlir. Bu özelliğiyle Kambriyen …

Devamı »

Deccalin Sinsi Oyunu

Deccali sistem olan masonluk, dünya çapında kendince sinsi bir oyun oynamıştır. Müslümanları, Hıristiyanlara deccal olarak göstermeye çalışmıştır. Hıristiyanları da Müslümanlara deccal olarak göstermeye çalışmıştır. Samimi dindarları birbirine düşürüp, iki dindar kesimi karşı karşıya getirip, onları birbirinden şüphelenen, birbiriyle mücadele eden iki karşı grup gibi göstermiştir. Deccal, bunu yaparken, her iki tarafın samimi dindar kesimini bu yolla ezmeyi, onların güçlerini kırmayı …

Devamı »

Fransa”da Darwinistler Yasa Girdi

Hatırlanacağı gibi, 2007 yılı, Darwinist diktatörlük tarafından ısrarla korunan Fransa için oldukça büyük bir dönüm noktası olmuştu. Çünkü Darwinistlerin deyimi ile Fransa’da bir bombardıman gerçekleşti. Yaratılış Atlası, bir anda bütün Fransız eğitim kurumlarında bomba etkisi yarattı. Fransız Darwinistler, Darwinizm’i temelinden çürütüp yok eden yüzlerce fosilin sergilendiği bu muhteşem eser karşısında şoka girmişti. Yıllardır en kıdemli Darwinistler tarafından Darwinizm’in kalesi haline …

Devamı »

Masonluğun Temel Felsefesi Darwinizm -1-

Darwinizm masonluğun temel felsefesidir. Çünkü Darwinizm, masonların dünyada kurmaya çalıştıkları deccali sistemin çürük alt yapısını oluşturmaktadır. İnsanları Allah inancından uzaklaştırmayı amaçlamakta, yeryüzündeki zulüm sisteminin sapkın ve sahte fikri dayanağını oluşturmaktadır. İşte bu sebeple mason örgütlenmesi, evrim teorisi”nin topluma kabul ettirilmesi konusunda en çok uğraşan örgüttür. Mason Dergisi, masonların evrim ideolojisine neden bağlı olduklarını şu şekilde belirtmektedir:   Darwin”in Evrim kuramı …

Devamı »

Deccal Komitesi: Darwin, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Trotsky ve Diğer Kanlı Faşist ve Komünist Liderler

Deccal  Komitesi     Charles Darwin Allah’ı inkar adına ortaya çıkmış olan; insanlara, Allah’a karşı sorumlu olmayan başıboş birer hayvan olduğu telkinini veren, her şeyin tesadüflerle meydana geldiği iddiasını kitlelere yayan ve doğal seleksiyon iddiası ile tüm dünyaya zayıfların yok olması, güçlülerin ise hayatta kalması düşüncesini yayarak 20. yüzyılın başından itibaren bütün dünyayı zulme, dejenerasyona, kitle katliamlarına, savaşlara sürükleyen EVRİM …

Devamı »

Amerika”da Evrimci Despotluğu

Daha önce pek çok defa, dünyaya hakim olan, neredeyse tüm kanunların üzerinde hareket eden ve yasalarla korunan bir Darwinist diktatörlüğün varlığından bahsetmiştik. Bu diktatörlük, tümüyle aldatmacaya dayanan Darwinizm dininin, bilimsel delillerle ayakta durmayacağını bilen, bu yüzden de zorbalık, dayatma ve baskıyla Darwinizm’i insanlara dayatan despot bir diktatörlüktür. Bu despot sistem, Darwinizm’i koruyabilmek ve anti-Darwinist faaliyetleri engellemek için hiçbir sınır tanımadan, …

Devamı »

Darwinistlerin Yaşayan Fosilleri Örtbas Etmeye Çalışmaları Bir Aldatmacadır

Darwin, araştırmaları sırasında Ginkgo ağacının yaprağının fosil halini bulduğunda oldukça şaşırmıştı. Günümüzde yaşayan bir canlının aynısı, milyonlarca yıl önceki katmanlarda bugünkü şekli ile vardı. Teorisini çıkmaza sokmak için yeterli olan ve Darwin’i gerçekten de endişeye sürükleyen bu fosil, yine Darwin’in kendisi tarafından “yaşayan fosil” olarak adlandırılacaktı. Darwin eğer şu anda yaşıyor olsaydı, kuşkusuz bu konudaki endişesi çok daha büyük olurdu. …

Devamı »

“Mutasyonlar Evrimleştirir” İddiası Bir Sahtekarlıktır

Mutasyonlar, canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve bir insana ait tüm genetik bilgileri taşıyan DNA molekülünde, radyasyon ve kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen yer değiştirmeler, kopmalar ve bozulmalardır. DNA’daki bilgiler A, T, C ve G harfleri ile simgelenen 4 ayrı nükleotidin birbiri ardınca özel ve anlamlı bir sıra içinde dizilmesi ile oluşurlar. Ancak bu sıralamada tek bir harf hatasının dahi olması, …

Devamı »

Celal Şengör Haklı! Darwinizm Büyük Bir Yalan Üzerine Kurulmuştur

Celal Şengör, 26 Haziran 2009 tarihinde Cumhuriyet Bilim Teknik dergisindeki köşesinde, “İnsan Olmanın Zorluğu” başlıklı bir yazı yayınladı. Bu yazıda Şengör, yeryüzündeki pek çok keşif ve icadın başlangıç noktasının “yalan” olduğunu iddia ediyor ve sarf edilen bu yalan neticesinde önemli bilimsel buluşların ortaya çıktığını belirtiyordu. Buradan yola çıkarak Şengör, “doğru olmayan bir şeyi doğru farz edip dile getirmeden insan olunmayacağı” …

Devamı »

Dawkins Bu Duruma Ne Diyecek?: Londralılar “Yaratılış”ı Destekliyoruz” Diyor

1 Temmuz 2009 tarihinde Birmingham Post gazetesi, yakın zamanda gerçekleştirilen bir anket sonucuna sayfalarında yer verdi. Bu sonuca göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da Yaratılış’a inananların sayısının oldukça artmış olduğu görülüyordu. Evrime karşı oy veren bu kişiler, tüm canlılığı Allah’ın şu anki görünümü ile yoktan var ettiğine inanıyorlardı. Bu sonuç, kendi ülkesinde ve tüm dünyada ateizmi ve Darwinizm’i yaymaya çalışan ve bu …

Devamı »

Darwinistlerin “Ortak Ata” Aldatmacası

Savundukları teoriden utanç içinde olan Darwinistler, şimdi “maymundan geldik” iddiasını örtbas etmeye çalışıyorlar. Darwin’i de korumaya alarak, “aslında Darwin de maymundan geldik dememişti, ortak bir atadan bahsetmişti” diye ortaya çıktılar. Darwinist yayınlar, birdenbire bu aldatmacaya sahip çıktı ve “maymunlar atamız değil, kuzenlerimizmiş” gibi saçmalıkları manşetten vermeye başladılar. Darwinistler, mantık dışı iddiaları nedeniyle artık daha fazla küçük düşmemek için yepyeni şeyler …

Devamı »

“Doğal Seleksiyon Evrimleştirir” İddiası Bir Sahtekarlıktır

Darwin, 1800″lü yıllarda, “evrim mekanizması” olarak bir kavram öne sürmüştü: Doğal seleksiyon Doğal seleksiyon, diğer bir ifadeyle ‘doğal seçme’ demektir. Güçlü ve içinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin aslanlar tarafından tehdit edilen bir zebra sürüsünde, daha hızlı koşabilen zebralar hayatta kalacaktır. Doğal seleksiyon gerçekten de doğadaki canlılar arasında gözlemlenen bir mekanizmadır. Ancak hiçbir zaman …

Devamı »

Çaresiz Darwinistler Sıcaklardan Medet Umuyor

Tarihin en kanlı katliamlarının ve savaşının baş mimarı olan faşist katil Adolf Hitler’in bilinen bir sözü vardır: “Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı süreki tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin.”1 Kendisi de koyu bir Darwinist olan Hitler’in bu sözü sapkın Darwinizm ideolojisini tam olarak özetlemektedir. …

Devamı »

Darwinistlerin Dino-Kuş Aldatmacasını Yaşatmak İçin Son Çırpınışları

Darwinistler dino-kuş iddialarının dehşetli yenilgisini kabul etmemek için çoktan cevaplandırılmış iddiaları yeniden gündeme getirmeye başladılar. Özellikle evrimin can çekiştiği şu son günlerde, ciddi şekilde paniğe kapıldılar ve Darwinizm’i kurtarmak adına peş peşe yeni aldatmaca yöntemleri aramaya koyuldular. Bunlara yeni örnek, bir kısım basında son zamanlarda yer alan, Çin’de bulunan bir dinozor fosili ile ilgiliydi. Darwinistler yine aynı çürük hikayeyi tekrarlıyor …

Devamı »

Belçika RTBF Kanalı da mı Darwinist Diktatörlüğün Baskısı Altında?

Belçika ulusal televizyon kanalı RTBF, Sayın Adnan Oktar ile gerçekleştirmiş olduğu röportajı geçtiğimiz haftalarda bir program esnasında yayınladı. Çeşitli konularda son derece değerli bilgilerin verildiği bu röportajda, Sayın Adnan Oktar tarafından özellikle ve kesin delillerle vurgulanmış olan nokta ise, Darwinist aldatmaca idi. Söz konusu röportajda delilleriyle ortaya konulan bilgilerin verilmesi, bazı Darwinist kesimleri rahatsız etmiş olacak ki, röportajın yer aldığı …

Devamı »

Darwinistler: “İtiraf Ediyoruz… Kuşların Evrimi Hikayesi Bir Yalan!”

Uzunca bir zamandır, tüm evrim safsatalarında olduğu gibi, kuşların dinozorlardan evrimleştiği masalı gündeme geldiğinde de hep aynı bilimsel gerçekleri anlattık:   –    Kuşların ve sürüngenlerin tamamen kendilerine özgü yapısal farklılıkları nedeniyle böyle bir geçiş hiçbir şekilde gerçekleşemez, –    Söz konusu iddiayı kanıtlayan tek bir tane bile bilimsel kanıt yoktur, Darwinistler hiçbir şekilde bir ara fosili delil olarak getiremezler, –    Darwinistlerin …

Devamı »

Darwinistler Bunalıma Girdi!

Darwinistler orangutanların gülme sesi çıkartmasından bu canlıların insanın atası olduğu sonucuna varmışlar. Şimdi biz, başka deliller de verelim, ancak bu delillerle Darwinistlerin bunalımları daha da artabilir: Darwinistler benzerlik arıyorlarsa, orangutanların dişleri de insana benziyor, başlarının ön kısmında onların da iki gözü var, ön tarafta bir de burunları var, tıpkı insanlardaki gibi! İki yanda kulakları var, iki tane de kolları var. …

Devamı »

Mine G. Kırıkkanat Ve Fanatik İdeoloji: Darwinizm

Mine G. Kırıkkanat, bilim adına yazdığı yazılarda hep şu noktada yanılır: Kendisini, her nasılsa Darwinizm’in bilim olduğuna ve kanıtlandığına inandırmışlardır. Muhtemelen fazla araştırıp incelemediğinden, Kırıkkanat da bu inancın heyecanlı bir savunucusu haline gelmiştir. Ve yine muhtemelen konunun özünü tam olarak bilmediğinden ve diğer Darwinistlerin etkisi altında kaldığından, Darwinizm yanlısı yazılarında hep en önemli şey eksik olur: Bilimsel delil. Geçtiğimiz hafta …

Devamı »

NTV Bilim Dergisi, Görünüşe Göre Kavrama Güçlüğü Çekiyor

NTV Bilim dergisinin Haziran sayısında, geçtiğimiz aylarda, bilim adamlarının deyişiyle adeta bir sirke dönüşen propaganda ile dünyaya tanıtılan fosil “Ida” konu edilmişti. Dergi, ilginç bir biçimde, aynı propagandayı tekrarlıyor ve Ida’nın sözde kayıp halka olabileceği iddiasına genişçe yer veriyordu. NTV Bilim dergisinde çıkan bu haber, söz konusu derginin olayları biraz geriden takip ettiği ve dünya çapında ortaya çıkarılan bilimsel gerçekleri …

Devamı »

Darwinistler, Ölmüş Olan Darwinizm”i Hala Bilim Gibi Gösterme Çabası İçindeler

Darwinistler son dönemlerde evrim teorisinin çeşitli provokasyonlarla basite indirgendiğinden, “maymunduk insan olduk basitliğinde bir saçmalık” olarak tanıtıldığından bahsetmektedir. Öncelikle bu kişilere şu bilgiyi vermekte yarar vardır. Darwin’in evrim teorisi, Darwin döneminin köhne ve son derece cahilce bilim anlayışı içinde geliştirilmiş, hiçbir bilimsel delile dayanmayan, geçmişlerin Sümer ve Mısır pagan dinlerini yerleşik kılmak amacıyla ortaya atılmış sahte bir teoridir. Sonrasında bilim …

Devamı »

Darwin”in Seyahati Sonrasında Önemli Bilimsel(!) Buluşunu Yaptığı İddiası Bir Aldatmacadır

Darwinistler, Darwin’in Beagle gemisi ile yaptığı yolculuk sonrasında muhteşem keşifler yaptığını ve evrim fikrini bu şekilde geliştirdiğini zannediyor olabilir. Oysa Darwin’in Beagle gemisinde yaptığı şudur: Darwin, sarhoş tayfalarla birlikte aylarca süren gemi yolculuğunda naralar atarak bir maceraya gitmiştir. Orada çiçek böcek toplamış, onlara bakma zahmetinde bile bulunmamış, onları da bir kenara atmıştır. (Kendi otobiyografisinde bunu okumak mümkündür). İnsanların bilimsel araştırma …

Devamı »

Darwinistlerin, Evrim Gibi Basit Ve Saçma Bir Teorinin “Basite İndirgendiğinden” Yakınmaları Bir Aldatmacadır

Darwinistler, etraflarındaki insanların Darwinizm’i ve Darwin’i “Darwin diye bir akılsız!”, “Ey ahali bakın biz maymuna ne kadar da benziyoruz o zaman biz maymundan geldik” iddiasıyla basite indirgediklerini, bunun da çeşitli provokasyonlarla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir. Oysa bu bir aldatmacadır. Ortada provokasyon falan yoktur. İnsanlara sadece son yıllarda bilmedikleri gerçekler anlatılmıştır. Onlara yıllarca aldatıldıkları, kandırıldıkları ispat edilmiştir. Darwinizm’in bir yalan olduğu, yalnızca …

Devamı »

Ara Fosil İddiası Bir Aldatmacadır

Yarı insan yarı maymun canlılar hiçbir zaman yaşamamıştır. Bilimsel delillerin gösterdiği gerçek, insanın hep insan olarak var olduğudur. Ancak evrimciler bu gerçeği özenle saklar, çeşitli sahtekarlıklara başvurarak aksini iddia ederler. “Bazı insanlar fosillerin, Darwin”in hayatın tarihi hakkındaki görüşlerine kanıt olduğunu zanneder. Oysa ki bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir.”1 (Chicago Doğa Tarihi Müzesi, Jeoloji Bölümü Başkanı evrimci Dr. David Raup) Herhangi …

Devamı »

Turkana Çocuğu Masalı

Afrika”da bulunan Homo erectus örneklerinin en ünlüsü, Kenya”daki Turkana Gölü yakınlarında bulunan “Turkana Çocuğu” fosilidir. Bu fosilin sahibinin 12 yaşında bir çocuk olduğu ve büyüdüğü zaman yaklaşık 1.83 m boyunda olacağı saptanmıştır. Fosilin dik iskelet yapısı günümüz insanından farksızdır. Amerikalı paleoantropolog Alan Walker, “ortalama bir patoloğun bu fosilin iskeletiyle, günümüz insanı iskeletini birbirinden ayırmasının çok güç olduğunu” söyler. Walker kafatasını …

Devamı »

Lucy Masalı

Lucy 1974 yılında Amerikalı antropolog Donald Johanson tarafından bulunan ünlü fosilin adıdır. Birçok evrimci Lucy”nin insanla maymunsu ataları arasındaki ara geçiş formu olduğunu iddia etmiştir. Ancak ilerleyen yıllarda yapılan incelemeler Lucy”nin sadece nesli tükenmiş bir maymun türü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Lucy, insanın evrimi ile ilgisi olmadığı ortaya konan Australopithecus genusuna ait bir türü temsil etmektedir. Bu türün (Australopithecus afarensis) şempanzelerle …

Devamı »

Australopithecus”un, insan evrimi iddialarında kullanılması niçin anlamsızdır?

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına “güney maymunu” anlamına gelen Australopithecus ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş eski bir maymun türünden başka bir şey değildir. Australopithecus cinsinin çeşitli türleri bulunsa da sadece Australopithecus afarensis (1974 yılında bulunduğunda dünyaya insanın evriminin ispatı olarak sunulan “Lucy”nin temsil ettiği tür) insanın doğrudan atası kabul edilir. Ancak Australopithecus fosilleri üzerinde yapılan detaylı analizler …

Devamı »

Radikal gazetesi Darwinizm’in Çöktüğünü Hala Fark Edemedi mi?

Radikal gazetesinin internet sitesinde Tartışı-Yorum başlığı altındaki bölümde bir süredir Mahmut Celaloğlu’nun bir yazısı yer almakta. “Evrim teorisine inanılmaz, evrim teorisi bilinir” başlığı altında yayınlanan yazıda Celaloğlu, evrimin hayati bir konu olduğu, evrim teorisinin biyolojinin temeli olduğu ve hatta evrimin “ispatlandığı” gibi yanılgıları sıralamış ve “maymundan geldik” iddiasıyla aslında Darwinizm’in basite indirgendiğini iddia etmiştir. Celaloğlu’nun evrim konusunda müthiş yanılgılara yer …

Devamı »

Bilim Adamları IDA Yaygarasından Utanıyorlar

Darwinist bilim adamları bile itiraf etmekten çekinmediler: “IDA ŞOVU UTANÇ VERİCİ!” Oslo’daki Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Darwinist Jorn Hurum tarafından bir anda kahraman ilan edilen, Darwinist David Attenborough tarafından yıllardır aranan kayıp halka denilerek göklere çıkarılan, basında “insanın atası”, “dünyanın sekizinci harikası” gibi başlıklarla yer alan IDA YAYGARASI, Darwinist bilim adamlarının bile şiddetli tepkisini çekti. Bu garip şov, onlara göre …

Devamı »