Tag Archives: Kambriyen patlaması

Pre-Kambriyen Tavşanı Nerede?

Bazı evrimciler prekambriyen devrine ait bir tavşan fosili gösterildiği takdirde evrimin çürütüldüğünü kabul edeceklerini söylerler. Bunun için de yaratılışçıları böyle bir tavşan fosili getirmeye çağırırlar. Peki böyle bir fosilin bulunması mümkün müdür? Bulunması ya da bulunmamasının yaratılış açısından anlamı nedir? Tavşanların prekambriyen devrinde yaşamamış olmaları evrimi kanıtlar mı? Hayali Prekambriyen Tavşanı Böyle bir fosil, ilk olarak 19.yy’da tanınmış İngiliz evrimci …

Devamı »

Ergi Deniz Özsoy’a Kambriyen Patlaması Hakkında Kısa Bir Bilgi

Kambriyen patlaması, uzun yıllardır Darwinistleri ciddi şekilde sıkıntıya sokan, derinden yaralayan, evrim açısından en önemli “sorun”lardan biridir. Bu “sorun”u çözmek için geliştirilen senaryolar, evrim açısından açıklamasız olan bu dönemi açıklayabilmek için yapılan çalışmalar ve üretilen teoriler o kadar fazla olmasına rağmen, Darwinistler bu büyük çıkmazdan kurtulamamışlardır. Hayat ağacının Darwinistlere göre henüz köklerinin olması gereken yerde, şimdikinden çok daha fazla çeşitlilik …

Devamı »

Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

s. 105 Endosimbiyoz hipotezinin geçersizliği:  Darwinistler, fotosentez yapan canlı hücrelerini ve çok hücreli canlıların gelişimini açıklayamadıklarından, tesadüfen meydana geldiğini iddia ettikleri tek hücrelilerin bir başka hücre içine girerek yerleştiğini ve böylelikle kloroplast ve mitokondri gibi kompleks yapıları meydana getirdiğini iddia ederler. Fakat bu büyük bir aldatmacadır. Öncelikle tesadüfen tek hücrelilerin oluştuğu iddiası büyük bir aldatmacadır. Tesadüfen hücrenin tek bir proteinin …

Devamı »

Hürriyet Gazetesi Evrim Aldatmacasını Sürdürmek için Farklı Yollar Deniyor

17 Şubat 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde Nil Karaibrahimgil imzalı bir yazı yayınlandı. “Darwin’in Sergisi İstanbul’a Gelsin” başlıklı bu yazı ile Hürriyet gazetesi, Darwin’in ölmüş evrim teorisini yeniden canlandırabilmek için yeniden demagoji yoluna başvurmuştu. Söz konusu yazıda Nil Karaibrahimgil, Darwin’in ispinoz kuşlarına dayanarak geliştirdiği sahte teorisinin geçersizliğinin ispat edilmiş olduğunu muhtemelen bilmediğinden, Darwin’i ve teorisini övmektedir. Nil Karaibrahimgil, Darwinizm’in …

Devamı »