Evrimin Moleküler Açmazı

mtDNA Analizleri Neden Güvenilmezdir?

 Mitokondriyal DNA, hücrenin mitokondri isimli organelinde bulunur. Bu organel hücre için bir enerji santrali görevindedir ve çekirdekteki DNA”dan ayrı olarak, kendi DNA�sına sahiptir. Bir halka biçiminde bulunan DNA, aynı zamanda evrimciler için de bir spekülasyon konusudur. Evrimciler, mitokondriyal DNA”larının kalıtımsal olarak çeşitlenmesini bir “evrim” olarak yorumlar ve bu varsayımı moleküler saat ismini verdikleri bir başka varsayımla birleştirirler. 1965 yılında ortaya …

Devamı »

Genetik Mühendisliği Hakkındaki Evrimci Yanılgılar

Genetik mühendisliği, bir organizmadan alınan genleri izole etme, bu genleri yönlendirme ve başka bir organizmaya katma çalışmalarının yapıldığı alandır. Bilim adamları bu sayede endüstriyel atıkları sindiren bakteriler üretebilmekte, canlıları klonlayabilmekte ve hastalık ve böceklere karşı dirençli bitkiler geliştirebilmektedir. Evrimciler bu çalışmalarla ilgili propagandalarında üç yanılgı ortaya koymaktadırlar: 1) Organizmalar arasında aktarılabilir olan ortak genlerin, canlıların ortak bir atadan türediği iddiasını …

Devamı »

Genetik Karşılaştırma Çalışmaları Neden Evrim Teorisi İçin Kanıt Sağlamaz?

Medyaya sıklıkla yansıyan genetik karşılaştırma çalışmaları, “Karıncayiyen İnsanlara Akraba Çıktı”, “Memelilerin Atası Kır Faresine Benziyor” gibi başlıklarla duyurulur. Haberleri okuyan insanlardan birçoğu, çalışmalarda yürütülen metodlar ve yapılan varsayımlardan habersizdir. Bu kişiler genellikle konunun sadece kendilerine sunulan yönüyle, yani evrimi bilimsel bir gerçekmiş gibi yansıtan aldatıcı manşetlerle muhatap olur. Böylece kitlelere, bilim adamlarının evrim teorisini doğrulayan sonuçlara vardığı ve evrim teorisinin …

Devamı »

Evrimci Dogmatizme Son Bir Örnek

Bilim ve Teknik dergisinin Aralık 2006 sayısında “Yaşam Kaçınılmaz mıydı?” başlığını taşıyan bir haber yayınlandı. Haber, yaşamın sözde kendiliğinden başlangıcıyla ilgili yeni bir iddia hakkındaydı. Ancak yazıda dikkat çeken, hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan bu iddiadan çok, ilgili araştırmacıların içinde bulunduğu muhakeme kriziydi. Materyalizme körükörüne bağlılıktan kaynaklandığı anlaşılan bu krizi inceleyelim. George Mason Üniversitesi”nden biyolog Harold Morowits ve Santa Fe Enstitüsü”nden …

Devamı »
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net