Evrimin Moleküler Açmazı

Canlılığın Ortaya Çıkışı Hakkında Darwinist Yanılgılar

14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında evrimciler, canlılığın ilk ortaya çıkışı hakkında her zaman olduğu gibi çelişkili açıklamalar yapmaya devam etmişlerdir. Önce hayatın nasıl ortaya çıktığı sorulduğunda Ender Helvacıoğlu “bu konuda deneyler yapılmaktadır, şu anda bilim canlılığın nasıl başladığını ortaya çıkarmış değil. Bilimin bilmediği şeyler vardır.” diye cevap vermiştir. Bu, bilimin bilmediği bir şey değildir. Bu, bilimin reddettiği bir …

Devamı »

Endosimbiyoz, Darwinistlerin Çaresizlikten Ürettikleri Bir Aldatmacadır

14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında katılımcılardan E. Deniz Özsoy, Darwinistlerin büyük yanılgılarından biri olan endosimbiyotik hipoteze değinmiştir. E. Deniz Özsoy’un ifadeleri şu şekildedir: Mitokondri aslında bir ökaryot atasına girmiş parazitten ibaret… Mitokondrinin zarı bakteriler gibi çift katlı ve bakterilerin düzenlendiği membran yapısına çok benziyorlar. Mitokondri DNA”sı bakteri DNA sına oldukça benziyor. Darwinistler hücrenin yapısındaki organellerden mitokondrilerin, ökaryot bir …

Devamı »

Organların Birbirine Benzemesi Evrim Delili Olamaz

14 Ağustos 2009 tarihinde Sansürsüz programında, Ergi Deniz Özsoy’un yanılgılarından biri de, farklı canlılardaki organ benzerlikleri ile ilgilidir. Özsoy’un “organlar farklı zamanlarda değişime uğrar. Farklı organlardaki benzeşimden yola çıkarak evrimsel bir bağ kurarız” sözleriyle ifade ettiği Darwinist yanılgı, akla ve mantığa uygun olmayan bir düşünce sistemi örneğidir. Öncelikle, organlar yaratıldıkları sistemin içinde ancak eksiksiz ve kusursuz işlediklerinde faydalı olabilirler. Eksik, …

Devamı »

Mutasyonlara Bel Bağlayan Darwinist Zihniyet, Gelecek Nesillerin Eğlencesi Olacaktır

14 ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında yine katılımcı Darwinistler tarafından çok büyük bir hata yapılmış ve yine mutasyonlar evrimin en büyük mekanizması ile gösterilmeye çalışılmıştır. MUTASYONLARIN EVRİM MEKANİZMASI OLARAK GÖSTERİLMESİ, GENETİK BİLİMİNİN BU DERECE İLERLEDİĞİ 21. YÜZYILDA, DARWİNİSTLER AÇISINDAN BÜYÜK BİR UTANÇTIR. Öncelikle mutasyonlarla ilgili şu önemli noktaları belirtmek gerekmektedir: Mutasyonlar canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan …

Devamı »