Evrimin Moleküler Açmazı

Hücre Bir Bütün Olarak Var Olmadan Protein Oluşamaz

Darwinistler istedikleri kadar içi formüllerle dolu aldatıcı kitaplar yazsınlar, istedikleri kadar sahte fosil getirsinler, Yaratılışa dair bilimsel delillere istedikleri kadar demagojik saldırılarda bulunsunlar, istedikleri kadar her tarafa hayali çizimlerle doldurdukları kartondan afişler yapıştırıp bunu evrim sergisi diye tanıtıp dursunlar, daha temelden yenilmiş oldukları gerçeğini değiştiremeyeceklerdir. Çünkü Darwinistlerin en büyük kabusu henüz daha canlılığın başlangıcıdır. Darwinistler henüz bir tane proteinin nasıl …

Devamı »

Scientific American Dergisi”nin Yaşamın Kökeni Hakkındaki Yanılgıları

Evrim teorisinin özellikle son birkaç yıldır aldığı ağır darbeler ve taraftarlarını hızla yitirmesi, bazı evrimcileri panik halde harekete geçirdi. Evrimcilerin son çırpınışlarından biri Scientific American dergisinin Eylül 2009 sayısında görüldü. Dergi, Eylül sayısını “köken” konusuna ayırdı ve bilinen, defalarca bilimsel delil ve açıklamalarla çürütülen evrimci iddiaları, ilk kez yeni bulunmuş gibi okuyucusuna sundu. Aşağıdaki yazıda, Alonso Ricardo ve Jack W. …

Devamı »

Proteinlerin Oluşması İçin Gereken 5 Şart

Tek bir proteinin oluşması için Darwinistlerin teorilerini temelinden yok eden 5 ayrı şartın mutlaka aynı anda gerçekleşmesi gerekir:  1. şart: Doğada 200’ün üzerinde amino asit vardır. Proteinlerin oluşması için yalnızca belli 20 amino asitin seçilmesi gerekir. Bu 20 amino asit dışında başka bir amino asit devreye girerse protein oluşmaz. 2. şart: Bu özel 20 amino asitin seçilmesinin ardından mutlaka belli …

Devamı »

Rastgele Mutasyonlar Canlılığı Yok Eder, Birbiriyle Uyumlu Organlar Meydana Getiremezler

Darwinistler, canlıların tesadüfi mutasyonlar sonucu evrimleştiklerini ve kör ve şuursuz mutasyonların şu an yeryüzünde gördüğümüz muhteşem canlı çeşitliliğini meydana getirdiğini iddia ederler. Bu iddia ciddi bir mantık hezimetidir. Mutasyonlar, canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde, radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen kopmalar, bozulmalar ve yer değiştirmelerdir. MUTASYONLAR %99 ORANINDA ORGANİZMAYA ZARAR VERİRLER. %1 oranında etkisizdirler. Herhangi …

Devamı »